Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie 19. století (KFI / BFI19)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / BFI19 - Filozofie 19. století, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Německá klasická filozofie (zejména Kant, Fichte, Schelling, Hegel).Posthegelovská filozofie (zejména Marx).

Získané způsobilosti

Absolvování kurzu vytváří u studentů předpoklady pro pochopení rozdílných etap vývoje dějin filozofie, umožňuje porozumět vlastní logice vývoje dějin novověké filozofie a vytváří předpoklady pro pochopení vztahu filozofie a společnosti dané doby (včetně vývoje novověké vědy a kultury).

Literatura

RÖD, W. Dějiny filozofie. Sv. 8 Novověká filozofie. Oikúmené. Praha, 2001. LEŠKO, V. Dějiny filozofie. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. Košice, 1992. STÖRIG, H .J. dějiny filozofie. 7. vydání. Karmelitánské nakladatelství. Kostelní Vydří, 2000. SOBOTKA, M., ZNOJ, M., MOURAL, J. Dějiny novověké filozofie od Descarta po Hegela. Filosofický ústav AV ČR. Praha, 1994. SCRUTON, R. Krátké dějiny novověké filozofie. Barrister & Principal. Brno, 1999. WINDELBAND, V. Novověká filozofie. Praha, 1921. WEISCHEDEL, W. Zadní schodiště filozofie. Votobia. Olomouc, 1995.

Požadavky

K získání zápočtu se předpokládá sledování přednáškových cyklů, aktivní účast v diskusi na základě vlastního studia, písemný "výstup" k tématu s možností krátkého ústního obhájení. Při zkoušce se hodnotí schopnost porozumění vztahům a souvislostem jednotlivých rovin probíraných témat (ontologické, gnozeologické, etické atd.), schopnost porozumění vztahu filozofie a vývoje společnosti, kultury a vědy období tzv. novověku.

Garant

PhDr. Mgr. Antonín Dolák, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Mgr. Antonín Dolák, Ph.D.