Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofická logika (KFI / BFILO)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / BFILO - Filozofická logika, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Obsah kursu:Logika a její použití, logická analýza jazyka, analýza usuzování.Pojem klasické logiky a klasické výrokové logiky.Syntax a sémantika klasické výrokové logiky, zákony klasické výrokové logiky.Tautologie a jiné typy formulí, logická ekvivalence formulí, logické vyplývání ve výrokové logice, metody ověřování logické ekvivalence a logického vyplývání.Přirozená dedukce ve výrokové logice, metoda analytických tabulek.Normální disjunktivní a konjunktivní formy formulí a úsudků, využití normálních disjunktivních a konjunktivních forem.Klasická výroková logika jako axiomatický systém, metalogické poznatky o systému klasické výrokové logiky.Za hranice klasické výrokové logiky: příklady neklasických logik, motivace jejich vzniku a jejich aplikace.

Získané způsobilosti

Student zná odborné výrazy a pojmy klasické logiky a s jejich pomocí chápe základní myšlenkové konstrukce moderní logiky. Dokáže najít logickou formu výroků a úsudků a dokáže sestavovat jednoduché formální důkazy. Orientuje se v základních problémech logické analýzy jazyka a je schopen pokračovat ve studiu rozšiřujících a specializačních předmětů z oblasti logiky.

Literatura

Gensler, H. J. Introduction to Logic, 2nd. ed. New York: Routledge, 2010. Barwise, J, Etchemendy, J. Language, Proof, and Logic. Stanford: CSLI, 2008. ŠTÉPÁN, J. Logika a logické systémy. Votobia. Olomouc, 1992. PRIEST, G. Logika: průvodce pro každého. Praha, 2007. Svoboda, V., Peregrin, J. Od jazyka k logice: filozofický úvod do moderní logiky. Praha: Academia, 2009. Raclavský, Jiří. Úvod do logiky: klasická výroková logika. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Cook, R. T. A Dictionary of Philosophical Logic. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009. Smullyan, R. Jak se jmenuje tato knížka?. Praha, 1986. Cryan, D., Shatil, S., Mayblin, B. Logika. Praha: Portál, 2003. Smullyan, R. Navěky nerozhodnuto. Praha, 2003. Etchemendy, John. O pojmu logického vyplývání. Ostrava: FF OU v Ostravě, 2014. SZYMANEK, K. Umění argumentace. Terminologický slovník. Olomouc, 2003. SZYMANEK, K., WIECZOREK, K. A., WÓJCIK, A. Umění argumentace. Úlohy na zkoumání argumentů. Olomouc, 2004. Raclavský, Jiří. Úvod do logiky: klasická predikátová logika. Brno: Masarykova univerzita, 2015.

Požadavky

K úspěšnému absolvování kursu musí student na cvičeních průběžně prokazovat odpovídající znalosti prezentované látky a formálních metod a povinné a doporučené literatury (studenti budou informováni, jakou literaturu mají prostudovat). V průběhu kursu budou studenti rovněž řešit doporučené logické problémy a na vybraných hodinách se budou konat cvičné testy prověřující zvládnutí dané problematiky.Kurs je ukončen závěrečným písemným testem, případně testem psaným v e-learningovém prostředí Moodle. Posluchač musí v testu prokázat znalost látky přednášených okruhů a zvládnutí logických metod. V případě úspěšného zvládnutí testu je možné požádat o ústní přezkoušení za účelem zlepšení výsledného hodnocení z kursu.

Garant

PhDr. Petr Hromek

Vyučující

PhDr. Petr HromekPhDr. Petr Hromek