Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie 19. století (KFI / F19ST)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / F19ST - Filozofie 19. století, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Německá klasická filozofie (zejména Kant, Fichte, Schelling, Hegel).Posthegelovská filozofie (zejména K. Marx).Britská filozofie 19. století, hegelianismus, utilitarismus.Americká filozofie 19. století, pragmatismus a pragmaticismus.Přechod od filozofie 19. století k filozofii 20. století.

Získané způsobilosti

Student se orientuje v základních proudech a směrech vývoje filosofie 19. století. Tyto proudy a směry zná, umí a dokáže je srovnávat analyzovat a kriticky pracuje s vybranými filosofickými texty (prameny).

Literatura

LEŠKO, V. Dějiny filozofie. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. Košice, 1992. RÖD, W. Dějiny filozofie. Sv. 8 Novověká filozofie. Oikúmené. Praha, 2001. SOBOTKA, M., ZNOJ, M., MOURAL, J. Dějiny novověké filozofie od Descarta po Hegela. Praha : Filosofický ústav AV ČR, 1994. Praha, 1994. SCRUTON, R. Krátké dějiny novověké filozofie. Barrister & Principal. Brno, 1999. STÖRIG, H .J. Malé dějiny filozofie. Praha : Zvon, 1991; 7. vydání. Karmelitánské nakladatelství. Kostelní Vydří, 2000. WINDELBAND, V. Novověká filozofie. Praha, 1921. WEISCHEDEL, W. Zadní schodiště filozofie. Votobia. Olomouc, 1995.

Požadavky

K získání zápočtu se předpokládá sledování přednáškových cyklů, aktivní účast v diskusi na základě vlastního studia, krátké ústní vystoupení k vybranému problému, písemný "výstup" k tématu. Při zkoušce se hodnotí schopnost porozumění vztahům a souvislostem jednotlivých rovin probíraných témat (ontologické, gnoseologické, etické atd.), schopnost porozumění vztahu filozofie a vývoje společnosti, kultury a vědy období tzv. novověku.Přesné požadavky k úspěšnému absolvování kursu sdělí studentům na začátku kursu vyučující. Před vykonáním zkoušky studenti odevzdají všechny seminární úkoly (4 tematické úkoly).

Garant

PhDr. Mgr. Antonín Dolák, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Mgr. Antonín Dolák, Ph.D.PhDr. Mgr. Antonín Dolák, Ph.D.