Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie 20. století (KFI / F20ST)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / F20ST - Filozofie 20. století, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Obsah kursu:Pragmatismus.Husserl a klasická fenomenologie.Heidegger: východiska existencialismu a hermeneutiky.Klasická analytická filosofie: Frege, Russell, Moore.Logický pozitivismus.Wittgenstein.Filosofie běžného jazyka.Quine a Davidson.Foucault a strukturalismus.Lyotard a postmodernismus.

Získané způsobilosti

Student získá odborné způsobilosti, která jsou nezbytné pro zvládnutí studované etapy dějin filosofie. Procvičí si dovednost sdělovat ve vymezeném čase klíčové informace. V následné diskusi pak procvičí své dovednosti interpretační a argumentační. Vlastním referátem prokáže, že je schopen koncepčně analyzovat daný problém, syntetizovat závěry a aplikovat je na probírané látce. Samostatná práce s texty jej pak připraví na vlastní test, v němž prokáže své dovednost kritické analýzy daného směru či školy dějin filosofie. - strukturace problémů a vidění v nových souvislostech- schopnost interpretovat - koncepční myšlení- kritická analýza- informační kompetence

Literatura

Frank, M. Co je neostrukturalismus?. Praha, 1996. Holzhey, H., Röd, W. Dějiny Filosofie 19. s 20. století II. OIKOYMENH, Praha, 2007. Thurnher, R., Röd, W., Schmidinger, H. Dějiny filosofie 19. s 20. století III. OIKOYMENH, Praha, 2007. Janke,W. Filosofie existence. Praha: MF, 1994. HORYNA, B. Filosofie posledních let před koncem filosofie. KLP. Praha, 1998. Peregrin, J. Kapitoly z analytické filosofie. FILOSOFIA, Praha, 2005. GADAMER, Hans-Georg. Pravda a metoda I. Praha: Triáda, 2010, ISBN 978-80-87256-04-6. DESCOMBES, V. Stejné a jiné. Praha, 1995. Grondin, J. Úvod do hermeneutiky. OIKOYMENH, Praha, 1997.

Požadavky

Požadavky na studenta:(1) Vědomostní test z přednášek a zadané literatury.(2) Aktivní účast na semináři (referát a podíl na diskusích).(3) Seminární práce (10 normostran v formě doborného textu).

Garant

PhDr. Mgr. Antonín Dolák, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Mgr. Antonín Dolák, Ph.D.PhDr. Mgr. Antonín Dolák, Ph.D.