Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie 20. století (KFI / FI20S)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FI20S - Filozofie 20. století, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Kurs je rozdělen do čtyř samostatných bloků, přičemž každý blok obsahuje tři či čtyři témata.1) Existencialismus: (inspirační zdroje: Kierkegaard), dějinný přehled (G. Marcel, A. Camus, J. P. Sartre), kontext francouzské filosofie v rozmezí třicátých a šedesátých let.2) Fenomenologie: dějinný přehled (E. Husserl, E. Fink, J. Patočka), fenomenologická metoda, Lebenswelt - přirozený svět jako filozofický problém.3) Fundamentální ontologie M. Heideggera4) Hermeneutika: vznik a vývoj (Schleiermacher, Dilthey, Gadamer, Ricoeur), ontologické a gnoseologické předpoklady filozofické hermeneutiky, problém rozumění

Získané způsobilosti

Student získá odborné způsobilosti, která jsou nezbytné pro zvládnutí studované etapy dějin filosofie. Procvičí si dovednost sdělovat ve vymezeném čase klíčové informace. V následné diskusi pak procvičí své dovednosti interpretační a argumentační. Vlastním referátem prokáže, že je schopen koncepčně analyzovat daný problém, syntetizovat závěry a aplikovat je na probírané látce. Samostatná práce s texty jej pak připraví na vlastní test, v němž prokáže své dovednost kritické analýzy daného směru či školy dějin filosofie. - strukturace problémů a vidění v nových souvislostech- schopnost interpretovat - koncepční myšlení- kritická analýza- informační kompetence

Literatura

GADAMER, H. G. Člověk a řeč (výbor z díla). Praha, 1999. KOSSAK, J. Existencialismus ve filosofii a literatuře. Praha, 1978. BLECHA, I. Fenomenologie a existencialismus. Olomouc : UP, 1994. Olomouc, 1994. BLECHA, I. Fenomenologie a kultura slepé skvrny. Praha, 2002. JANKE, W. Filosofie existence. Mladá fronta. Praha, 1994. HROCH, J. Praxe a tradice. Praha, 1989. HEIDEGGER, M. Psychologie morálního vývoje. Praha, 1997. DESCOMBES, V. Stejné a jiné. Praha : Oikúmené, 1995. Praha, 1995. GRONDIN, J. Úvod do hermeneutiky. Praha, 1997.

Požadavky

Během semestru je povinností posluchače četba zadaných odborných textů jako příprava na seminář. Zkouška pak zohledňuje jak teoretickou připravenost, tak schopnost analyzovat odborný text.

Garant

PhDr. Mgr. Antonín Dolák, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Mgr. Antonín Dolák, Ph.D.PhDr. Mgr. Antonín Dolák, Ph.D.