Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofická četba (KFI / FICET)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FICET - Filozofická četba, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Základní texty - M. Heidegger, Básnicky bydlí člověk; P. Sloterdijk, Na jedné lodi.Ukázky a četba z literatury dle individuálního výběru studentů.Doprovodný komentář jednotlivých čtení je veden na základě Heideggerova Bytí a čas a Sloterdijkovy Kritiky cynického rozumu.

Získané způsobilosti

Student je schopen samostatného studia a interpretace původních filozofických textů a jejich prezentace na veřejnosti. Umí pohotově a kvalifikovaně diskutovat o filozofických tématech, správně argumentovat a korektně polemizovat.

Literatura

HEIDEGGER, M. Básnicky bydlí člověk. Oikúmené. Praha, 1993. HEIDEGGER, M. Bytí a čas. Oikúmené. Praha, 1996. HORYNA, B. Filosofie posledních let před koncem filosofie. KLP. Praha, 1998. SLOTERDIJK, P. Kritik der zynischen Vernunft. Díl I - II. Frankfurt a.M., 1983. RICOUER, P. Le fragile l´Identite. Praha, 2001. BIEMEL, W. Martin Heidegger. Mladá fronta. Praha, 1995. SLOTERDIJK, P. Na jedné lodi. Votobia. Olomouc, 1997. HEIDEGGER, M. O pravdě a bytí. Praha : Mladá fronta, 1996. SLOTERDIJK, P. Procitne Evropa? Votobia. Olomouc, 1996. Ukázky a četba z literatury dle individuálního výběru studentů.

Požadavky

Aktivní účast je jedinou, zato nezbytnou podmínkou pro udělení zápočtu. Předpokládá se samostudium ze semináře na seminář - čtení předepsaných textů i sekundární literatury, účast na diskusi.

Garant

PhDr. Oldřich Kramoliš, CSc.

Vyučující

PhDr. Oldřich Kramoliš, CSc.