Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofická antropologie (KFI / FILAN)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FILAN - Filozofická antropologie, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Obsah kursu:Povaha filosofické antropologie.Fenomenologie člověka.Fenomenologie doplněná o pohled zvenčí.Definice člověka.Osobní identita.Morální vědomí.Štěstí.Transhumanismus.Antihumanismus.

Získané způsobilosti

Student získá vhled do filosofické antropologie, zná klíčové pojmy a podstatné body jednotlivých problémů. Dokáže je srovnat,hodnotit a reflektovat. Rozšiřuje si kulturní rozhled. Díky diskusi s kolegy a vyučujícím rozvíjí sebereflexi a schopnost zdůvodňovat svá stanoviska. Třídí data, interpretuje texty, a také rozvíjí kritický respekt k odlišnosti stanovisek. Na seminářích osvých názorech diskutuje - takže rozvíjí schopnost komunikovat, aktivně naslouchat, přiměřeně reagovat na kritiku a nebojí se zastávat provokativní názory.1. Student bude student vědět, co je předmětem filozofické antropologie a kdo jsou její hlavní představitelé.2. Naučí se vnímat a navazovat diskusi mezi tzv. kontinentálními a analytickými přístupy k uvažování o člověku.3. Student získá orientaci s jakými problémy je dnes filozofické uvažování o člověku konfrontováno.Z oblasti praktických filozofických kompetencí se naučí: 4. Analyzovat konkrétní koncepty filozofické antropologie.5. Rozvíjet své schopnosti filozofické artikulace (analýza textu, psaní, diskuse).6. Samostatně a kriticky myslet o problematice podstaty člověka.

Literatura

MACHULA, T. Osoba jako rozumové bytí ve vztahu. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2004. BĚLOHRAD, R. Osobní identita a její praktická hodnota. Brno: Masarykova univerzita, 2011. OLSON, Eric T. What Are We?. New York: Oxford University Press, 2007.

Požadavky

Na semináři jsou povoleny nejvýše dvě absence. Student si na seminář připravuje diskusní otázky a postřehy k zadaným textům. Jeden text na semináři odprezentuje, případně zpracuje seminární práci. V písemném testu má aspoň 60% úspěšnost.

Garant

Mgr. Vlastimil Vohánka, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Vlastimil Vohánka, Ph.D.Mgr. Vlastimil Vohánka, Ph.D.