Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofická etika (KFI / FILET)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FILET - Filozofická etika, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Etika v antice.Aristotelova etika.Stoická etika.Spinozova Etika.Hobbesovo pojetí etiky.Kantův systém morálky.Etický utilitarismus.Metaetika.Deontologické a konsekvencialistické koncepce.Etické paradoxy.Etika ctnosti.Žižek, Badiou: nové etické koncepce.

Získané způsobilosti

Student zná odborné výrazy a pojmy filozofické etiky, umí analyzovat etické paradoxy, osvojí si základní argumentační linie v etice i možné protiargumenty.

Literatura

REMIŠOVÁ, A. Dejiny etického myslenia v Evrope a USA. Bratislava: Kalligram, 2008. Gensler, H. J. Ethics: a contemporary introduction. New York: Routledge, 2011. BRÁZDA, R. Ethicum. VeRBuM. Zlín, 2010. Spinoza, B. Etika. Praha: Dybbuk, 2004. KOLÁŘ, P., SVOBODA, V. Logika a etika. Úvod do metatetiky. Filosofia. Praha, 1997. RICKEN, Friedo. Obecná etika. Praha: OIKOYMENH, 1995. TUGENDHAT, E. Přednášky o etice. Praha: OIKOYMENH, 2004. THOMPSON, M. Přehled etiky. 1. vyd. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-806-6.RIST, J. Stoická filosofie. Oikúmené. Praha, 1998. KOHÁK, E. Svoboda, svědomí, soužití. Kapitoly z mezilidské etiky. Praha : SLON, 2004. ANZENBACHER A. Úvod do etiky. Praha : Zvon, 1994. Brázda, R. Úvod do srovnávací etiky. Praha, 1998. WESTON, A. A practical companion to ethics. Oxford University Press, 2006. DREIER, J. Contemporary debates in moral theory. Blackwell, 2006. KLIMSZA, Lucjan. Dějiny etických teorií. Ostrava: Ostravská univerzita, 2011. GENSLER, H. J., SPURGIN, E. W., SWINDAL, J. C. Ethics : Contemporary readings. Routledge. New York, 2004. ROTH, J. K. (Ed.). Ethics. Revised version. 3 svazky. Salem Press. 1994. ISBN 1-58765-170-X.KEARNEY, R.; DOOLEY, M. (eds.). Questioning ethics. Contemporary debates in philosophy. Routledge, 1999. COPP, D. The Oxford handbook of ethical theory. Oxford University Press. Oxford, 2006. ISBN 978-0-19-514779-7.KLIMSZA, Lucjan. Úvod do etiky. Historický vývoj etiky. Ostrava: Ostravská univerzita, 2013.

Požadavky

K úspěšnému absolvování kursu student na cvičeních průběžně prokazuje odpovídající znalosti přednášené látky a formálních metod metaetiky. Kurs je ukončen závěrečným testem. Posluchač v testu prokazuje získané kompetence, zejména znalost látky přednášených okruhů.

Garant

PhDr. Mgr. Antonín Dolák, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Mgr. Antonín Dolák, Ph.D.PhDr. Mgr. Antonín Dolák, Ph.D.