Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofické problémy vědy (KFI / FILPV)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FILPV - Filozofické problémy vědy, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Vznik moderní vědy: od Koperníka k sobeckému genu.2. Filozofie vědy v devatenáctém století.3. Zásadní vědecké objevy 20. století. Proměna paradigmatu moderní vědy.4. Novopozitivismus a deduktivně-nomologický model vědy.5. Problémy induktivismu a falzifikacionistický model vědy K. R. Poppera.6. T. S. Kuhn a proměta paradigmatu filozofie vědy ve 20. století.7. Sociologie vědy a "sociologizující" filozofie vědy (D. Bloor, H. Longino), vědci jako druh "laboratorních zvířat".8. Metodologie vědeckých výzkumných programů, filozofie vědy I. Lakatose.9. Anarchistická koncepce filozofie vědy P. Feyerabenda.10. Vědecký realismus a antirealismus, diskuse o objektivitě vědy.11. Probabilismus a bayesianismus. Problémy vědeckého vysvětlení.12. Filozofie, věda a moderní společnost: vzájemný dialog.

Získané způsobilosti

Student se orientuje v důležitých milnících vzniku moderní vědy a zná jejich historické a společenské pozadí. Orientuje se v hlavních směrech filozofie vědy 20. století. Zná důležité problémy filozofie vědy a dovede o nich kvalifikovaně diskutovat.

Literatura

FAJKUS, B. Filosofie a metodologie vědy: vývoj současnost a perspektivy. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200-1304-0.POPPER, K. Logika vědeckého zkoumání. Praha: OIKOYMENH, 1997. ISBN 80-86005-45-3.Koyré, A. Od uzavřeného světa k nekonečnému vesmíru. Praha, 2004. ROSENBERG, A. Philosophy of Science. A Contemporary Introduction. New York - London, 2005. Carnap, R. Problémy jazyka vědy. Praha: Svoboda, 1968. FEYERABEND, P.K. Rozprava proti metodě. Praha: Aurora, 2001. ISBN 80-7299-047-0.FAJKUS, B. Současná filosofie a metodologie vědy. Praha: Filosofia, 1997. ISBN 80-7007-095-1.Tondl, L. Věda, technika a společnost. Soudobé tendence a transformace vzájemných vazeb. Praha: Filosofia, 1994. Popper, K. R. Život je řešení problémů. Praha: Mladá fronta, 1998. Losee, J. A Historical Introduction to the Philosophy of Science. Oxford - New York, 1993. LAKATOS, I. Die Methodologie der wissenschaftlichen Forschungsprogramme. Braunschweig/Wiesbaden: Vieweg, 1982. ISBN 13: 978-352808429.FOUCAULT, M. Diskurs, autor, genealogie. Svoboda. Praha, 1994. Ayer, A. J. Language, Truth, and Logic, 2nd ed. New York, 1952. Quine, W. V. O. Od stimulu k vědě. Praha : Filosofia, 2002. Hempel, C. G. Philosophy of Natural Science. Prentice Hall, 1966. Balashov, Y., Rosenberg, A. (eds.). Philosophy of Science: Contemporary Readings. New York: Routledge, 2002. Filkorn, V. Povaha súčasnej vedy a jej metódy. Bratislava: Veda, 1998. BERGER, P. L., LUCKMANN, T. Sociální kontrukce reality. Brno, CDK, 1999. ISBN 80-85959-46-1.FAY, B. Současná filozofie sociálních věd. Praha: SLON, 2002. HOLTON, G. Věda a antivěda. Praha : Academia, 1999. ISBN 80-200-0717-2.

Požadavky

Od studentů se očekává aktivní účast na seminářích. Zápočet bude udělen za vypracování písemné práce v rozsahu pěti stran na předem domluvené téma.

Garant

doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D.

Vyučující

doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D.doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D.