Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie vědy (KFI / FILVE)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FILVE - Filozofie vědy, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Co je filozofie vědy? Úvod.2. Víra, rozum a skepse.3. Chaos a komplexita.4. Systém a rozdělení věd.5. Induktivní model vědeckého poznání (Hume vs. Kant).6. Deduktivní model vědeckého poznání (Popper et al.).7. Sociologie vědy (Kuhn).8. Antropologie vědy (Latour).9. Metodologický anarchismus (Feyerabend).10. Povaha vědeckého zákona.11. Jazyk vědy.12. Realismus vs. konstruktivismus.13. Kritéria pravdivosti poznání.

Získané způsobilosti

Student má po absolvování předmětu schopnost zamýšlet se nad povahou, smyslem a podstatou vědy ve všech jejích rozměrech. Dovede napsat úvahu na tato témata.

Literatura

Zeman, J. Filozofie a přírodovědecké poznání. Academia. Praha, 1985. Fajkus, B. Současná filosofie a metodologie vědy. Praha. Praha, 1997. Andler, D., Fagot-Largeault, A., Saint-Sernin, B. Dictionnaire d´histoire et philosophie des sciences. PUF. Paris, 1999. Sorel, L. Introduction a l´epistemologie. Ellipses Edition Marketing. Paris, 2000. Latour, B. Petites lecons de sociologie des sciences. La Découverte. Paris, 1993. Andler, D., Fagot-Largeault, A., Saint-Sernin, B. Philosophie des sciences I - II. Gallimard. Paris, 2002. Feyerabend, P., K. Filosofie vědy. Svoboda. Praha, 1968. Nosek, J. (Ed.). Chaos, věda a filosofie. Filosofia. Praha, 1999. Logický empirizmus a filozofia prírodných ved: Antológia z diel filozofov. Vydavateľstvo politickej literatúry. Bratislava, 1968. Russel, B. Logika, jazyk a věda. Svoboda. Praha, 1967. Popper, K., R. Logika vědeckého zkoumání. OIKOYMENH. Praha, 1997. Coveney, P., Highfield, R. Mezi chaosem a řádem. Mladá fronta. Praha, 2003. Carnap, R. Problémy jazyka vědy. Svoboda. Praha, 1968. Kant, I. Prolegomena ke každé příští metafyzice, jež se bude moci stát vědou. Svoboda. Praha, 1992. Feyerabend, P., K. Rozprava proti metodě. Aurora. Praha, 2001. Kuhn, T. Struktura vědeckých revolucí. OIKOYMENH. Praha, 1997. Molton, G. Věda a antivěda. Academia. Praha, 1999. Whitehead, A., N. Veda a moderný svet. Pravda. Bratislava, 1989. Morin, E. Věda a svědomí. Atlantis. Brno, 1995. Mervart, J. Základy metodologie vědy. Svoboda. Praha, 1977. Hume, D. Zkoumání lidského rozumu. Svoboda. Praha, 1972.

Požadavky

Předmět je ukončen zápočtem. Od studentů se očekává aktivní účast na cvičeních. Zápočet bude udělen za vypracování písemné práce v rozsahu pěti stran na předem domluvené téma.

Garant

doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D.

Vyučující

doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D.doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D.