Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie médií (KFI / FIME)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FIME - Filozofie médií, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Texty, zobrazení a medialita.2. Moderní obraz světa a filosofie médií.3. Krize reprezentace a její reflexe ve filosofii médií4. Pojem, obraz a medialita.5. Tradice a média.6. G. Debord a společnost spektáklu7. V. Flusser a univerzum technických obrazů.8. J. Baudrillard - hyperrealita, medialita a simulakra.9. G. Deleuze - rhizom a nomádská distribuce.10. J. Derrida - hypertext a teorie dekonstrukce,.11. P. Virilio a dromologická mediální abstrakce.12. M. Castells - digitalizace kultury a sítě.13. Kyberptostor - od krystalu k sítím.

Získané způsobilosti

Studenti si díky osvojeným informacím a metodickým dovednostem mohou rozšířit portfolio své osobní odborné profilace. Studenti se naučí interdisciplinárnímu přístupu k předmětu. Dovedou se lépe orientovat v teoretickém uchopení problematiky současných médií, zejména jejich nových elektronických forem.

Literatura

FLUSSER, V. Do univerza technických obrazů. OSVU. Praha, 2001. ISBN 80-238-7569-8.BAUDRILLARD, J. Dokonalý zločin. Olomouc, 2001. LECHTE, J. Fifty key contemporary thinkers, Routledge. London, 1994. LYOTARD, J. F. O postmodernismu. Filosofický ústav AV ČR. Praha, 1993. DELEUZE. G. Rokovania (1972-1990). Bratislava, 1998. BAUDRILLARD, J. Selected Writings. Stanford University Press. 2001. DEBORD, G. Společnost spektáklu. Praha, 2007. VIRILIO, P. Stroj videnia. Bratislava, 2002. DERRIDA, J. Texty k dekonstrukci. Archa. Bratislava, 1993. VIRILIO, P. The aesthetics of disappearance. New York, 1991. FLUSSER, V. Za filosofii fotografie. Nakladatelství Hynek. Nakladatelství Hynek Praha, 1994. ISBN 80-85906-04-X.Dictionary of Media Studies. A&C Black. London, 2006. ISBN 978-1-4081-0208-4.JOHNSON, P. Habermas : Rescuing Public sphere. Routledge. London, 2006. ISBN 978?0?415?36769?1.

Požadavky

Posluchači se během semestru seznámí s vybranými teoriemi filosofie medii. Na základě četby pramenů napíší esej v rozsahu 8 normostran, kterou následně obhájí v kolokviu s přednášejícím. Předmětem semináře je četba a interpretace textů v českém a anglickém jazyce. Student si na seminář vyhotoví písemnou přípravu k tématu, kterou na požádání předloží vyučujícímu.

Garant

PhDr. Mgr. Antonín Dolák, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Mgr. Antonín Dolák, Ph.D.PhDr. Mgr. Antonín Dolák, Ph.D.