Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie medicíny (KFI / FIMED)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FIMED - Filozofie medicíny, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

I. Způsoby lékařského myšlení1. Magická medicína2. Archaická medicína3. Fyziologická medicína4. Experimentální medicínaII. Úspěchy a prohry moderního lékařství1. Infekce2. Medicína prediktivní, terapeutická či paliativní?III. Filosofické problémy soudobého lékařství1. Normální a patologické2. Genetika a reprodukce3. Výzkum na zvířatech a lidech4. O smrti a stárnutí5. Prodloužení života6. Sociální lékařství7. Budoucnost lékařství

Získané způsobilosti

Student má dobrý přehled o filozofických problémech lékařství a je schopen lépe studovat a chápat další předměty.

Literatura

ONDOK, J. P. Biotika. Trinitas. Svitavy, 1999. GLASER, H. Dramatická medicína. Mladá fronta. Praha, 1966. NULAND, S. Lékařství v průběhu staletí. Euromedia Group. Praha, 2000. ILLICH, I. Limity medicíny. Brno: Emitos, 2012. PORTER, R. Největší dobrodiní lidstva. Praha, 2001. ENTRALGO, P. L. Nemoc a hřích. Vyšehrad. Praha, 1995. SONTAGOVÁ, S. Nemoc jako metafora. Mladá fronta. Praha, 1997. THOMASMA, D. C., KUSHNEROVÁ, T. Od narození do smrti. Mladá fronta. Praha, 2000. FANU, J. Vzestup a pád moderní medicíny. Academia. Praha, 2001. BERGDOLT, K. Černá smrt v Evropě. Vyšehrad. Praha, 2002. KARLEN, A.. Člověk a mikroby. Mladá fronta. Praha, 1997. FOUCAULT, M. Dějiny šílenství. Lidové noviny. Praha, 1993. ROTTER, H. Důstojnost lidského života. Vyšehrad. Praha, 1999. PLETENKO, V. P., CAREGORODCEV, G. I. Filozofie medicíny. Avicenum. Praha, 1984. FERÁK, V., SRŠEŇ, Š. Genetika člověka. Bratislava : SPN, 1990. ISBN 80-08-00349-9.HEŘT, J. A KOL. Homeopatie. Lidové noviny. Praha, 1997. BLUMENTHAL-BARBY, K. A KOL. Kapitoly z thanatologie. Avicenum. Praha, 1987. HONZÁK, R. Kde se stala chyba? Galén. Praha, 1997. NIEDERLAND, T. R., DZÚRIK, R. A KOL. Klinické aspekty skúšania nových liečiv. Osveta. Bratislava, 1993. HAŠKOVCOVÁ, H. Lékařská etika. Galén. Praha, 1994. KOŘENEK, J. Lékařská etika. Triton. Praha, 2002. THOM, A., WEISE, K. Lékařství a světový názor. Horizont. Praha, 1974. POLLAK, K. Medicína dávných civilizací. Orbis. Praha, 1973. SCHREIBER, V. Medicína na přelomu tisíciletí. Academia. Praha, 2000. nullECKHOLM E. P. Na co lidé umírají. Mladá fronta. Praha, 1981. KLEBER, K-H. Na hranicích etické únosnosti. Síť. Praha, 1994. KARGER-DECKER, B. Neviditelní nepřátelé. Orbis. Praha, 1977. BILIBIN, A. F., CAREGORODCEV, G. I. O klinickom myslení. Osveta. Bratislava, 1975. NESSE, R. M., WILLIAMS, G. C. O příčinách a vzniku nemocí. Lidové noviny. Praha, 1996. DOLEŽAL, A. Od babictví k porodnictví. Karolinum. Praha, 2001. JANDERA, A. Oloupená smrt. Mladá fronta. Praha, 1962. BOBEK, K. A KOL. Omyly a chyby v rozpoznávání vnitřních chorob. 1961. Praha, 1961. VORLÍČEK, J., ADAM Z. A KOL. Paliativní medicína. Grada. Praha, 1998. ŠKRABÁNEK, P., MCCORMICK, J. Pošetilosti a omyly v medicíně. Lidové noviny. Praha, 1995. ARNAU, F. Pramen věčného mládí. Orbis. Praha, 1977. HAŠKOVCOVÁ, H. Rub života a líc smrti. Orbis. Praha, 1976. HAŠKOVCOVÁ, H. Spoutaný život. Panorama. Praha, 1985. HAŠKOVCOVÁ, H. Thanatologie. Galén. Praha, 2000. KALA, M., VESELÝ, J. M. Třinácté komnaty. Makropulos. Praha, 1999. THIEL, R. Vítězové nad smrtí a ďáblem. Praha, 1944. BROVINSOVÁ, J. M., OEHMKE, T. Vražda nebo milosrdenství? Brána. Praha, 1996. GLASER, H. Vývoj moderního lékařství. Orbis. Praha, 1962. MÁLEK, P. Záhady a taje medicíny. Avicenum. Praha, 1989. VINAŘ, J. Zachránci lidstva. Praha, 1942. POKORNÝ, Z., KORÁL,V. Zdraví a nemoc. Orbis. Praha, 1964. CHARVÁT, J. Život, adaptace a stres. Avicenum. Praha, 1969.

Požadavky

Od studentů se očekává aktivní účast na seminářích. Zápočet bude udělen za vypracování písemné práce v rozsahu pěti stran na předem domluvené téma.

Garant

doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D.

Vyučující

doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D.doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D.