Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie osvícenství 1 (KFI / FIOS1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FIOS1 - Filozofie osvícenství 1, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Kant - Was ist AufklärungMichel Foucault o osvícenstvíHistorický kontextKulturní kontextOsvícenská společnostAnglické osvícenství - Cherbury, Cambridge, filozofie morálky, Hobbes, Locke, Tolland, deismus, skotská škola zdravého rozumuNěmecké osvícenství - leibnizovsko-wolffovská filosofie - spor o SpinozuFrancouzské osvícenství

Získané způsobilosti

Student si rozšíří znalosti především o formování osvícenské éry, dokáže se orientovat v problematice zejména anglického a německého osvícenství, o němž se toho v běžně dostupné literatuře tolik nepíše. Zásluhou těchto znalostí bude schopen lépe argumentovat, kombinovat a kritizovat nejrůznější filozofické koncepce, zvláště s ohledem na propojování náboženství a filozofie.

Literatura

CHAUNU, P. Cywilizacja wieku oświecenia. PWN. Warsawa, 1989. HAUBELT, J. České osvícenství. Svoboda. Praha, 1986. CASSIRER, E. Die Philosophie der Aufklärung. Tübingen, 1932. IM HOF, U. Evropa a osvícenství. Lidové noviny. Praha, 2001. ŠAMALÍK, F. Německo humanistů a romantiků. Naše vojsko. Praha, 1991. Novoveká empirická a osvietenská filozofia, Antológia z diel filozofov V, VPL, Bratislava 1967. HALADA, J. Osvícenství - věk rozumu. Státní pedagogické nakladatelství. Praha, 1984. HONNETH, A. (Ed.). Philosophical interventions in the unfinished project of enlightenment. MIT Press. Cambridge, 1992. ISRAEL, J. I. Radical enlightenment : philosophy and the making of modernity 1650-1750, University Press. Oxford 2002, 2002. MOREAU, J. Svět Leibnizova myšlení. Oikúmené. Praha, 2000.

Požadavky

Zvládnutí problematiky osvícenské filozofie v jejích různých podobách i tématech. Od studenta se očekává aktivní vystupování na seminářích, rozbor probírané tematiky, případně četba a analýza připravených textů. Výstupem z kurzu bude pohovor na připravené či zadané téma na konci kurzu nebo písemný test.

Garant

Mgr. Jan Čížek, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Jan Čížek, Ph.D.Mgr. Jan Čížek, Ph.D.