Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofické problémy vědy (KFI / FIPVE)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FIPVE - Filozofické problémy vědy, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Dějiny výzkumu mysli.2. Metody studia mysli.3. Srovnávací anatomická a fyziologická pozorování.4. Neurofyziologie.5. Klinika.6. Filozofie mysli.

Získané způsobilosti

Absolvent kurzu získá přehled o metodách výzkumu vztahu mozku a mysli.

Literatura

Calvin, W. H. Ako myslí mozok. Bratislava: Kalligram, 2000. HUNT, M. Dějiny psychologie. Praha : Portál, 2000. Damasio, A. R. Descartesův omyl. Mladá fronta, Praha, 2000. KOUKOLÍK, F. Lidský mozek. Praha : Portál, 2000. Greenfieldová, S. A. Ludský mozog. Kalligram, Bratislava, 2001. Mechel, G. F., Mooreová, C. L. Psychobiologie, Biologické základy vývoje chování. Praha: Portál, 1999. Jouen, F., Pouthas, V. Psychologie novorozence. Praha: Grada, 2000. Bičík, V., Fraňková, S. Srovnávací psychologie a základy etologie. Praha: Karolinum, 1998.

Požadavky

Od studentů se očekává aktivní účast na seminářích. Zápočet bude udělen za vypracování písemné práce v rozsahu pěti stran na předem domluvené téma.

Garant

doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D.

Vyučující

doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D.doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D.