Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie vědy (KFI / FIVED)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FIVED - Filozofie vědy, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Co je filozofie vědy? Úvod.2. Víra, rozum a skepse.3. Chaos a komplexita.4. Systém a rozdělení věd.5. Induktivní model vědeckého poznání (Hume vs. Kant).6. Deduktivní model vědeckého poznání (Popper et al.).7. Sociologie vědy (Kuhn).8. Antropologie vědy (Latour).9. Metodologický anarchismus (Feyerabend).10. Povaha vědeckého zákona.11. Jazyk vědy.12. Realismus vs. konstruktivismus.13. Kritéria pravdivosti poznání.

Získané způsobilosti

Student má po absolvování předmětu schopnost zamýšlet se nad povahou, smyslem a podstatou vědy ve všech jejích rozměrech. Dovede napsat úvahu na tato témata.

Literatura

RUSSEL, B. Logika, jazyk a věda. Praha: Svoboda, 1967. ISBN 80-205-0219-X.POPPER, K. Logika vědeckého zkoumání. Praha: OIKOYMENH, 1997. ISBN 80-86005-45-3.COVENEY, P., HIGHFIELD, R. Mezi chaosem a řádem. Praha, 2003. ISBN 80-204-0989-0.FEYERABEND, P.K. Rozprava proti metodě. Praha: Aurora, 2001. ISBN 80-7299-047-0.FAJKUS, B. Současná filosofie a metodologie vědy. Praha: Filosofia, 1997. ISBN 80-7007-095-1.MOLTON, G. Věda a antivěda. Praha: Academia, 1999. ISBN 80-200-0717-2.KUHN, T. Struktura vědeckých revolucí. Praha: OIKOYMENH, 1997. ISBN 80-86005-54-2.

Požadavky

Předmět je ukončen zápočtem. Od studentů se očekává aktivní účast na cvičeních. Zápočet bude udělen za vypracování písemné práce v rozsahu pěti stran na předem domluvené téma.

Garant

doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D.

Vyučující

doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D.doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D.