Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie, věda, nábož. a svět ve filmu (KFI / FVNSF)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FVNSF - Filozofie, věda, nábož. a svět ve filmu, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Obsah kursu:Hrané filmy s problematikou filozofie a psychologie.Hrané filmy s problematikou dějin vědy apod.; aktuální vědecká témata v pojetí žánru science-fiction.Hrané filmy s problematikou náboženství.Hrané filmy s aktuální společenskou problematikou.Diskuse o historickém, sociálním, vědeckém apod. pozadí promítaných filmů a prezentovaných témat.Poznámka. Aktuální informace o kursu lze najít na webu:http://www1.osu.cz/~hromek/fvnsf.html

Získané způsobilosti

Student zná příklady důležitých filmů věnujících se problémům filozofie, náboženství, vědy a světové a české historie, dokáže je zařadit do historického a kulturního kontextu a dokáže diskutovat o tématech reflektovaných v daném filmu.

Literatura

Płażewski, Jerzy a Tabery, Karel, ed. Dějiny filmu 1895-2005. Praha: Academia, 2009. Mazur, E. M. (ed.). Encyclopedia of Religion and Film. ABC-CLIO, LLC, 2011. MONACO, J. Jak číst film: svět filmů, médií a multimédií: umění, technologie, jazyk, dějiny, teorie. Praha: Albatros, 2004. Kupść, Jarek. Malé dějiny filmu: ilustrovaný průvodce světovou kinematografií od počátků po současnost. Praha: Cinemax, 1999. Marsh, C. Theology Goes to the Movies. An introduction to critical Christian Thinking. Routledge: London and New York, 2007. Schneider, Steven Jay a kol. 1001 filmů, které musíte vidět, než umřete. 3., aktualiz. vyd. Praha: Volvox Globator, 2010.

Požadavky

Kurs probíhá jednou za 14 dnů, pokaždé v odpoledních, případně večerních hodinách (kurs může končit až v 19:00 hod.). Studenti, kterým pozdní hodiny kursu (např. z důvodu dojíždění) zásadně nevyhovují, by si jej neměli zapisovat.Požadavky na úspěšné absolvování kursu:1. Minimálně 80% účast na výuce, Kurs není možno absolvovat bez skutečné fyzické účasti na kursu.2. Průběžné plnění úkolů zadaných vyučujícím a účast v diskusích v průběhu kursu.3. Úspěšné splnění závěrečného písemného testu.

Garant

PhDr. Petr Hromek

Vyučující

PhDr. Petr Hromek