Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie dějin (KFI / KFIDE)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / KFIDE - Filozofie dějin, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Literatura

Fukuyama, F. Konec dějin a poslední člověk. Praha: Rybka Publishers, 2002. Berďajev, N. Nový středověk. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2004. Berďajev, N. Smysl dějin. Praha: OIKOYMENH, 1995. JASPERS, K. Úvod do filozofie. Praha. OIKOYMENH, 1996. ANZENBACHER, A. Úvod do filozofie. Praha: Portál, 2004.

Požadavky

Během semestru budete muset splnit následující podmínky:1) Korespondenční úkolyKaždý student zpracuje pět stručných písemných prací (rozsah cca 3 normostrany, tj. 5 400 tištěných znaků), kterými prokáže svou schopnost analyzovat vybrané texty týkající se filozofii dějin. Student dostane na výběr dohromady deset takových textů, z nichž si sám vybere a bude je pravidelně v průběhu semestru odevzdávat v elektronické podobě vyučujícímu. Je nutno držet se níže stanovených podmínek pro vypracování tohoto úkolu. Termíny odevzdání jsou: 3., 5., 7., 9., 11. výukový týden semestru. Úkoly, které budou odevzdány po stanoveném termínu, nebudou přijaty. Za splnění každého úkolu můžete získat 10 bodů, celkem tedy 50 bodů.Pro úspěšné absolvování kurzu je nezbytné, aby jste z těchto korespondenčních úkolů získali minimálně 30 bodů. Nebudete-li mít dostatečný počet bodů, nemůžete absolvovat závěrečnou ústní zkoušku z tohoto předmětu.2) Ústní zkouškaZávěrečnou ústní zkoušku můžete absolvovat pouze v případě, že jste z prvních dvou úkolů získali minimálně 30 bodů. Zkouška bude kopírovat otázky, které jsou uvedeny ve studijních materiálech. Každý student si vylosuje dvě z uvedených otázek. Poté bude následovat studentovo zodpovězení vylosované otázky a diskuse nad tímto tématem. Za ústní zkoušku můžete získat až 50 bodů.Hodnocení:korespondenční úkoly 50 bodůústní zkouška 50 bodů Celkem je možné získat 100 bodů.K ústní zkoušce může přijít pouze ten, kdo získá z korespondenčních úkolů alespoň 30 bodů. Všechny body se započítávají do konečného hodnocení!Klasifikace:100 - 84 bodů výborně83 - 67 bodů velmi dobře66 - 51 bodů dobře50 bodů a méně neprospěl

Garant

Dr. phil. Lenka Naldoniová

Vyučující

Dr. phil. Lenka Naldoniová