Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!








Předmět Filozofická antropologie (KFI / KFILA)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / KFILA - Filozofická antropologie, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Literatura

Špirk, J. Antropologický slovník (pojmy a problémy filozofické antropologie). Plzeň, 1996. KOHÁK, E. Člověk, dobro a zlo. Oikúmené. Praha, 1993. Kossak, J. Existencialismus ve filosofii a literatuře. Praha, 1978. Sokol, J. Filosofická antropologie. Praha, 2002. Pelcová, N. Filozofická a pedagogická antropologie. Praha, 2000. Bělohradský, V. Mezi světy a mezisvěty. Praha, 1996. SCHELER, M. Místo člověka v kosmu. Praha, 1971. Scheler, M. O studu. Praha: Mladá fronta, 1993. ŠLOSIAR, J. Problém člověka vo filozofickej antropológii. Bratislava, 1994. Stark, S. Problematika člověka v současné filosofii. Plzeň, 1998. Scheler, M. Řád lásky. Praha, 1971. Boublík, V. Teologická antropologie. Praha, 2001.

Požadavky

V průběhu semestru budete muset splnit následující podmínky:1) Korespondenční úkol.V průběhu kurzu student obdrží několik korespondenčních úkolu (včetně průběžných testů), které musí být zpracovány a odevzdány v elektronické formě nejpozději třicet dnů před začátkem zápočtového týdnu semestru. Úkoly, které budou odevzdány po stanoveném termínu, nebudou přijaty. Šedesáti procentní úspěšnost písemného testu je podmínkou úspěšného absolvování kurzu. Za splnění tohoto úkolu je možno získat až 40 bodů. 2) Seminární práceJedná se o práci, která bude vypracována na základě přečtení původního filozofického textu z oblasti filozofické antropologie. Volba textu musí být prokonzultovaná s vyučujícím. Text musí být odevzdán (1) na disketě a ve vytištěné podobě nebo (2) elektronickou poštou. Práce, které budou odevzdány po termínu stanovenému v průběhu úvodních výukových hodin, nebudou přijaty. Za splnění tohoto úkolu je možno získat až 40 bodů.3) Aktivní účast na společných setkáníchSpolečná setkání v úvodu a v závěru semestru jsou povinná. Na závěrečném setkání bude mít každý student povinnost přednést v rozsahu cca 5 minut shrnutí výsledků své seminární práce. Hodnotit se bude koncepční připravenost této prezentace, přednes a schopnost fundovaně reagovat na otázky vyučujícího a ostatních studentů. Za splnění tohoto úkolu je možno získat až 20 bodů. Hodnocení: korespondenční úkol.......................................................40 bodůseminární práce ..............................................................40 bodů aktivní účast na společných setkáních. ..........................20 bodůCelkem je možno získat 100 bodů. Zápočet bude udělen pouze těm studentům, kteří splní všechny úkoly a zároveň získají v celkovém součtu 70 a více bodů.

Garant

Dr. phil. Lenka Naldoniová

Vyučující

Dr. phil. Lenka NaldoniováDr. phil. Lenka Naldoniová