Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofická logika (KFI / KFILO)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / KFILO - Filozofická logika, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Literatura

ČECHÁK, V., BERKA, K., ZAPLETAL, I. Co víte o moderní logice. Horizont. Praha, 1981. Smullyan, R. Jak se jmenuje tato knížka? Mladá fronta. Praha, 1986. Štěpán, J. Klasická logika. Olomouc, 2001. ŠTĚPÁN, J., HRUBEŠ, J. Logika - terminologický slovník. Scholaforum. Ostrava, 1994. Štěpán, J. Logika a logické systémy. Votobia. Olomouc, 1992. SOUSEDÍK, P. Logika pro studenty humanitních oborů. Vyšehrad. Praha, 199. Smullyan, R. Navěky nerozhodnuto. Praha, 2003. MLEZIVA, M. Neklasické logiky. Svoboda. Praha, 1970. MATERNA, P. Svět pojmů a logika. Philosophia. Praha, 1995. CMOREJ, P. Úvod do logické syntaxe a sémantiky. Praha, 2002. ZASTÁVKA, Z. Vše, co není zakázáno, se nesmí: o logice formální i neformální. Radix. Praha, 1998.

Požadavky

V průběhu semestru budete muset splnit následující podmínky :1. Seminární práce. Zvolíte si téma seminární práce z oblasti dějin logiky a vypracujete ji v souladu s požadavky na seminární práce (viz níže). Vámi zvolené téma musíte konzultovat s vyučujícím a to do pevně zvoleného termínu. Seminární práce bude odevzdána v termínu dohodnutém na úvodním tutoriálu. Práce, které budou odevzdány po tomto termínu nebudou akceptovány. Za seminární práci lze získat až 20 bodů.2. Aktivní účast při diskuzních fórech. Na portálu předmětu se v průběhu semestru budou objevovat jednotlivé příklady, které budou muset studenti řešit. Každý student takto musí prokázat své zvládnutí látky na minimálně pěti příkladech. Za každý úspěšně vyřešený příklad může získat 5 bodů, celkem tedy 25 bodů.3. Kontrolní test na konci semestru. Z něj lze získat 25 bodů.Pro možnost absolvování ústní zkoušky je nezbytné z předchozích tří úkolů získat alespoň 45 bodů.4. Ústní zkouška. maximálně lze získat 30 bodů.Hodnocení:seminární práce 20 bodůřešení příkladů 25 bodůkontrolní test 25 bodůústní zkouška 30 bodů Celkem je možné získat 100 bodů.K ústní zkoušce může přijít pouze ten, kdo získá za seminární práci, z řešených příkladů a kontoloního testu alespoň 45 bodů. Všechny body se započítávají do konečného hodnocení!Klasifikace:100 - 84 bodů výborně83 - 67 bodů velmi dobře66 - 51 bodů dobře50 bodů a méně neprospěl

Garant

PhDr. Petr Hromek

Vyučující

PhDr. Petr Hromek