Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Aktuální tendence transl. teorie a praxe (KGE / ATTP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KGE / ATTP - Aktuální tendence transl. teorie a praxe, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Překlad a jeho definice2. Textová analýza jako důležitá složka překladu3. O přeložitelnosti I.4. O přeložitenosti II.5. Ekvivalence jako teoretický problém I.6. Ekvivalence jako teoretický problém II.7. Dějiny překladu8. Jiří Levý9. Anton Popovič10. Lipská škola11. Teorie skoposu12. Funkční překlad13. Shrnutí

Získané způsobilosti

Po absolvování disciplíny student získá přehled o aktuálních tendencích v teorii a praxi překladu a dokáže tyto poznatky aplikovat i na vlastní překladatelskou a tlumočnickou práci.

Literatura

Hrala, M. Kapitoly z dějin českého překladu. Praha, 2002. HRDLIČKA, M. Translatologický slovník. Praha: JTP, 1998. Kufnerová, Z. a kol. Překládání a čeština. Jinočany, 1994. LEVÝ, J. Umění překladu. Praha: Ivo Železný, 1998. POPOVIČ, A. Teória umeleckého prekladu. Bratislava: Tatran, 1975. STOLZE, R. Übersetzungstheorie. Eine Einführung. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 2001.

Požadavky

Účast ve výuce.

Garant

Mgr. Eva Hrdinová, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Eva Hrdinová, Ph.D.