Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Motivy a dobové vnímání svaté války (KHI / VZK)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KHI / VZK - Motivy a dobové vnímání svaté války, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Rámcové časové a tematické vymezení probírané látky:1. Válka v pojetí SZ a NZ2. Vidění císaře Konstantina I. a jeho důsledky, boj mezi dobrem a zlem - vztah k herezím3. Donatismus a Augustinova argumentace násilné misie4. Christianizace v politice Byzantské říše a christianizace v politice Karla Velikého5. Hnutí "pax Dei" (Boží mír) a "treuga Dei" (Boží příměří)6. Od Božího míru k Svaté válce - rytířská kultura7. Křížové výpravy a vznik rytířských řádů8. Křižácké výpravy v Pobaltí9. Reconquista ve Španělsku a boj proti herezím10. Přechod od rytířských církevních řádů k řádům dvorským tzv. dynastickým11. Nahrazení Augustinovy koncepce "spravedlivé války" koncepcí právní tzv. "válkou konvenční"12. Reformace a náboženské války 16. století

Získané způsobilosti

Absolvent získá znalost výsledků soudobého bádání v dané problematice. Seznámí se s terminologií i nejdůležitějšími historickými prameny.

Literatura

Hroch, M. - Hrochová, V.:. Křižáci ve Svaté zemi. Praha, 1982. Duggan, A.:. Křižácké výpravy. Praha, 1973. Bridge, A. C.:. Křížové výpravy. Praha, 1995. Neuner, P.:. Laici a klérus? Společenství Božího lidu. Praha, 1997. Duby, G.:. Neděle u Bouvines 27. července 1214. Praha, 1997. Iwanzcak, W.:. Po stopách rytířských příběhů. Rytířský ideál v českém písemnictví 14. století. Praha, 2001. Le Goff, J.:. Středověký člověk a jeho svět. Praha, 1999.

Požadavky

Aktivní účast na výuce.Studium doiporučené literatury - recenze jednoho vybraného titulu.

Garant

Mgr. Jana Grollová, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Jana Grollová, Ph.D.Mgr. Jana Grollová, Ph.D.