Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Motivace žáků k učení (KPS / NMOTU)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPS / NMOTU - Motivace žáků k učení, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Motivace žáků k učení - vymezení teoretických pozic.2.-3. Motivace učební činnosti - struktura žákovské motivace, kognitivní a emoční motivace, žákovská sebepercepce motivačních pohnutek, motivační typy. Diagnostika.4.-5. Vliv vnějších motivačních činitelů - prostředí a klíma školy. Situační motivační vlivy. Diagnostika.6.-7. Vliv sociálních činitelů - učitele, rodiny a spolužáků, širšího sociálního prostředí. Diagnostika.8. Výkonová motivace a její diagnostika. Motivace a hodnocení učebních výkonů.9. Vývoj žákovské motivace, genderové charakteristiky žákovské motivace.10. Intervenční motivační strategie - krátkodobé a dlouhodobé.11. Zátěž ve škole v roli demotivátora.12.-13. Prezentace seminárních prací.

Získané způsobilosti

Student získá kompetence diagnostické, intervenční, zdokonalí své didaktické a prezentační dovednosti.

Literatura

Nakonečný, M. Motivace lidského chování. Praha : Academia, 1996. PAVELKOVÁ, I. Motivace žáků k učení: perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci. (Zkušenosti z praxe ZŠ). Praha : PF UK, 2002. RHEINBERG, F. Motivation und Emotionen in Lernprozess. In: M.Jerusalem. Götingen, Hogrefe, 1999. ELLIOT, A. J. & DWECK, C.S. Handbook of kompetence and Motivation. New York: Guilford, 2005. RHEINBERG, F.; MAN, F.; MAREŠ, J. Ovlivňování učební motivace. Pedagogika, 2001. PAVLAS, I. Výkonová motivace a interpersonální potřeby. Ostrava: Pdf OU, 2011.

Požadavky

Povinná účast na seminářích/cvičeních. Průběžná prezentace zadaných témat - individuální a skupinové práce. Zpracování seminární práce na téma motivace žáka a její prezentace v semináři.

Garant

doc. PhDr. Maria Vašutová, Ph.D.