Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Aktuální tendence ve výuce francouzštiny (KRO / NATVF)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KRO / NATVF - Aktuální tendence ve výuce francouzštiny, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Úvod do studia předmětu2. Výuka výslovnosti3. Výuka minulých časů ve světle nejnovějších postupů4. Rozkaz a jeho úskalí ve výuce5. Subjuntiv jako největší záludnost pro české studenty francouzštiny6. Výuka reálií7. Jazykové hry, pozitiva a negativa jejich použítí ve výuce8. Hudba, divadlo a kultura ve výuce9. Moderní technologie ve výuce francouzštiny I10. Moderní technologie ve výuce rancouzštiny II11. Tvorba didaktických materiálů12. Sociolingvistická kompetence ve výuce13. Ostatní aktivity ve výuce

Získané způsobilosti

Absolvováním předmětu si student rozšíří kompentece k vyučování vybraných komplikovaných jevů v souladu s moderními didaktickými trendy.

Literatura

TAGLIANTE, C. La classe de langue. Paris, 2006. ISBN 978-209-033068-7.TAGLIANTE, C. L´évaluation et le Cadre européen commun. Paris, 2005. ISBN 978-2-09-033119-6.SMIČEKOVÁ, J., DEDKOVÁ, I., PAVLÍNKOVÁ, M. Metodika výuky francouzského jazyka na středních školách z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. ISBN 978-80-7368-722-9.

Požadavky

Požaduje se 80% docházka na cvičeních a průběžné plnění zadaných úkolů. V případě nedostatečné aktivity ze strany studenta je vyučující opravněn zadat mu úkoly navíc.V případě, že student absolvuje tento předmět v rámci studijního programu Erasmus, je vyučující oprávněn zadat mu úkoly, které kompenzují jeho nepřítomnost ve výuce.

Garant

Mgr. Iva Dedková, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Iva Dedková, Ph.D.