Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Aktuální tendence ve výuce španělštiny (KRS / NATVS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KRS / NATVS - Aktuální tendence ve výuce španělštiny, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Úvod do studia předmětu2. Výuka výslovnosti3. Výuka minulých časů ve světle nejnovějších postupů4. Rozkaz a jeho úskalí ve výuce5. Subjuntiv jako největší záludnost pro české studenty španělštiny6. Výuka reálií.7. Jazykové hry, pozitiva a negativa jejich použítí ve výuce8. Hudba, divadlo a kultura ve výuce9. Moderní technologie ve výuce španělštiny I10. Moderní technologie ve výuce španělštiny II11. Tvorba didaktických materiálů12. Sociolingvistická kompetence ve výuce13. Ostatní aktivity ve výuce

Získané způsobilosti

Absolvováním předmětu si student rozšíří kompentece k vyučování vybraných komplikovaných jevů v souladu s moderními didaktickými trendy.

Literatura

Instituto Cervantes. Plan curricular del Instituto Cervantes. Madrid, Instituto Cervantes. Madrid, 1994. cvc.cervantes.es. Sánchez Lobato, J. - Gargallo, I. Vademécum para la formación de profesores. Ensenar espanol como segunda lengua/lengua extranjera. Madrid, 2004.

Požadavky

Požaduje se 80% docházka na cvičeních a průběžné plnění zadaných úkolů. V případě nedostatečné aktivity ze strany studenta je vyučující opravněn zadat mu úkoly navíc.V případě, že student absolvuje tento předmět v rámci studijního programu Erasmus, je vyučující oprávněn zadat mu úkoly, které kompenzují jeho nepřítomnost ve výuce.

Garant

Mgr. Jan Mlčoch, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Jan Mlčoch, Ph.D.