Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Aktuální sociologické problémy 1 (KSE / ASCP1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSE / ASCP1 - Aktuální sociologické problémy 1, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Sociální patologie. Příčiny a formy sociálně patologického chování.2. Sebevražednost. Rozvodovost. Nezaměstnanost. Bezdomovectví.3. Teorie organizací. Formální a neformální vztahy. Byrokracie. Nadnárodní firmy.4. Vězení jako příklad organizace. Život vězně. Penologie. Vězeňství.5. Sociologie lidských sídel. Tradiční a moderní město. Malé lokální společenství.6. Etnicita. Předsudky a diskriminace. Aspekty vzniku chování ovlivněného předsudky.7. Marginalizace a exkluze. Majoritní společnost a cizinci. Rasismus.8. Kultura a její obecná charakteristika. Kulturní komponenty.9. Subkulturní skupiny ve společnosti a jejich některé příklady.10. Kontrakulturní skupiny ve společnosti a jejich některé příklady.

Získané způsobilosti

Student se po absolvování této disciplíny orientuje ve vybraných procesech týkajících se fungování společnosti, chápe podstatu a průběh sociálních procesů, má přehled o základních mechanismech a funkcích sociálního života o společenských skupinách a vrstvách, orientuje set v základní problematice vysvětlující fungování společnosti a jejích vybraných aspektů.

Literatura

Průcha, J. Interkulturní psychologie. Praha: Portál, 2004. Bauman, Z. Myslet sociologicky. Praha 1996. Praha, 1996. Giddens, A. Sociologie. Praha 2001. Praha, 2001. HORÁK, V. J. Sociologie pro nesociology. Ostrava, 2005. BITUŠÍKOVÁ, A. Urbánna antropológia. Banská Bystrica, 2003. Havlík, R. Úvod do sociologie. Praha 2002. Praha, 2002. Jandourek, J. Úvod do sociologie. Praha 2003. Praha, 2003. Bryant, C. D., Peck, D. L. 21st Century Sociology. 2 svazky. Sage Publications. 2007. ISBN 1-4129-1608-9.

Požadavky

Hodnocena bude studentova aktivní účast v rámci jednotlivých přednášek a seminářů, zvládnutí orientace ve sledované problematice, schopnost argumentace, diskuse a samostatného tvůrčího uvažování. Zápočet student získá za kvalitní zpracování průběžných testů a seminární práce, včetně její prezentace v rámci semináře a navození diskuse týkající se jejího obsahu.

Garant

Dr. phil. Nicole Horáková - Hirschlerová, M.A.

Vyučující

Dr. phil. Nicole Horáková - Hirschlerová, M.A.Dr. phil. Nicole Horáková - Hirschlerová, M.A.