Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Aktuální sociologické problémy 2 (KSE / ASCP2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSE / ASCP2 - Aktuální sociologické problémy 2, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Globalizace a její důsledky pro člověka2. Urbánní sociologie a antropologie.Urbanismus. Urbanizace.3. Migrace. Jednotlivé migrační modely.4. Postoj obyvatel České republiky vůči cizincům a příslušníkům etnických menšin.5. Interkulturní komunikace. Specifika rozdílného kulturního prostředí.6. Kulturní relativismus. Etnocentrismus.7. Extremismus, jeho charakteristika a symboly.8. Extremistická hnutí. Situace v České republice.9. Terorismus v moderní a postmoderní společnosti.10. Teorie masových médií.

Získané způsobilosti

Student se po absolvování této disciplíny orientuje ve vybraných procesech týkajících se fungování společnosti, chápe podstatu a průběh sociálních procesů, má přehled o základních mechanismech a funkcích sociálního života, o společenských skupinách a vrstvách, orientuje se v základní problematice vysvětlující fungování společnosti a jejích vybraných aspektů.

Literatura

BAUMAN. Z. Globalizace. Praha 2000. SIROVÁTKA, T. Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. Brno: MU FSS a George Town, 2002. BAUMAN, Z. Myslet sociologicky. Praha : Sociologické nakladatelství, 1995. Praha, 1995. GIDDENS, A. Sociologie. Praha : Argo, 2001. Praha, 2001. Horák, V. J. Sociologie pro nesociology. Ostrava, 2005. BITUŠÍKOVÁ, A. Urbánna antropológia. Banská Bystrica, 2003. JANDOUREK, J. Úvod do sociologie. Praha, 2003. ISBN 80-7178-749-3.Bryant, C. D., Peck, D. L. 21st Century Sociology. 2 svazky. Sage Publications. 2007. ISBN 1-4129-1608-9.

Požadavky

Hodnocena bude aktivní účast v rámci jednotlivých přednášek a seminářů, zvládnutí orientace ve sledované problematice, schopnost argumentace, diskuse a samostatného tvůrčího uvažování. Podmínkou udělení zápočtu bude prokázání osvojení si hlubší orientace v tématech uvedených v tomto sylabu, dále kvalitní zpracování průběžných testů a seminární práce, včetně její prezentace a navození diskuse týkající se jejího obsahu.

Garant

Dr. phil. Nicole Horáková - Hirschlerová, M.A.