Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční gramotnost pro soc. prac. (KAM / 1FGSP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KAM / 1FGSP - Finanční gramotnost pro soc. prac., Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Základní pojmy - zadluženost, předluženost, insolvence, úpadek, bankrot, finanční gramotnost2. Základní pojmy - RPSN, úroková sazba, úroky z prodlení, společné jmění manželů, lichva3. Příčinné faktory zadluženosti, předluženosti, následky4. Typologie dlužníků, skupiny ohrožené předluženosti5. Legislativní předpisy6. Bankovní a nebankovní subjekty, typy úvěrů a smluv, kreditní a debetní karty7. Význam plánování osobního/rodinného rozpočtu, základní pravidla pro sestavování a plánování rozpočtu8. Proces vymáhání dluhů - vymezení pravomocí a role jednotlivých subjektů9. Exekuce, exekuční řád, zabavitelný a nezabavitelný majetek10. Oddlužení, insolvenční řízení11. Komunikace s věřiteli, zásady, vzory12. Uplatnění metod sociální práce při práci s předluženými - úkolově orientovaný přístup13. Uplatnění metod sociální práce při práci s předluženými - ekosystémová perspektiva

Získané způsobilosti

Student/ka se orientuje v příčinách a důsledcích zadluženosti, předluženostiDovede identifikovat skupiny ohrožené předluženostíDovede aplikovat získané teoretické poznatky do praxe

Literatura

Časopis Sociální práce/sociálna práca. Zákon č. 120/2001 Sb. O soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů. Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon. Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů. Zákon Č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). MATOUŠEK, O. A Kol. Metody a řízení sociální práce. Praha : Portál, 2003. MATOUŠEK, O. a Kol. Sociální práce v praxi. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7367-002-X.REID, W. J., EPSTEIN, L. Task-Centered Practice. New York: Columbia University Press, 1977. GERMAIN, C. B., GITTERMAN, A. The Life Model of Social Work Practice. New York : Columbia University Press, 1980.

Požadavky

Minimálně 80% účast na přednáškách a cvičeníchPrůběžné plnění úkolů Splnění zápočtového testu

Garant

Mgr. Eva Nedomová

Vyučující

Mgr. Eva NedomováMgr. Eva Nedomová