Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lidských zdrojů v organ. soc.prác (KAM / 4RILZ)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KAM / 4RILZ - Řízení lidských zdrojů v organ. soc.prác, Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Personální práce a její úloha v organizaci.2. Příprava a realizace personálních činností. Analýza práce. Využití analýzy v personálních činnostech.3. Personální plánování. Oblasti personálního plánování.4. Získávání pracovníků. Vnější a vnitřní zdroje. Metody získávání pracovníků.5. Výběr pracovníků. Fáze výběru pracovníků. Metody výběru pracovníků a jejich použití.6. Přijímání a orientace pracovníků.7. Řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovníků. Metody hodnocení. Hodnotící rozhovor.8. Vzdělávání a rozvoj pracovníků v organizaci. Rozvoj kariéry. Plánování a řízení kariéry.9. Odměňování pracovníků. Formy odměňování. Mzdotvorné faktory. Zaměstnanecké výhody.10. Zaměstnanecké vztahy. Oblasti zaměstnaneckých vztahů.11. Péče o pracovníky12. Personální informační systém13. ŘLZ v organizacích služeb sociální práce. Specifika organizací služeb sociální práce z hlediska řízení lidských zdrojů.

Získané způsobilosti

Student se orientuje v základech řízení lidských zdrojů jako rozhodujícího faktoru pro úspěch organizace. Student srovnává specifika řízení lidských zdrojů v organizacích služeb sociální práce se systémy řízení lidských zdrojů v organizacích ziskového sektoru.

Literatura

Ako organizovať efektívne. Bratislava: Nadácia pre podporu lokálnej demokracie, 1996. HRONÍK, F. Hodnocení pracovníků. Praha: Grada Publishing, 2006. WINKLER, J. Komunikace v organizacích. Brno: ESF MU. Stýblo, J. Moderní personalistika - trendy, inspirace, výzvy. Praha: Grada, 1998. Armstrong, M. Personální management. Praha: Grada, 1999. Musil, L. Ráda bych Vám pomohla, ale .." Dilemata práce s klienty v organizacích. Brno : Marek Zeman, 2004. ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Praha, 2000. Koubek, J. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Praha: Management Press, 2003. HRM : Human resources management. Praha : Economia. PALÁN, Z. Lidské zdroje. Výkladový slovník. Praha : Academia, 2002.

Požadavky

Podmínkou pro přihlášení ke zkoušce je zpracování samostatného projektu zaměřeného na řízení lidských zdrojů v sociální práci. Témata projektů budou zadána v prvním týdnu výuky.

Garant

Doc.Dr.Ing. Hana Filipczyková

Vyučující

Mgr. Roman BalážMgr. Roman Baláž