Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Fin. management org. služeb soc. práce (KAM / 5FIMO)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KAM / 5FIMO - Fin. management org. služeb soc. práce, Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Vymezení základních pojmů finančního managementu.2. Porovnání finančního managementu v podnikatelské sféře a neziskové sféře. Decentralizace finančního managementu na úrovni organizací.3. Rozpočet, filozofie rozpočtu, metody a techniky tvorby rozpočtu, rozpočtový cyklus. Zpráva o plnění rozpočtu.4. Hospodářská a doplňková činnost.5. Analýza finančního zdraví ziskových a neziskových organizací.6. Finanční plánování organizací.7. Investiční plánování a rozhodování organizací, hodnocení efektivnosti investic ve veřejném sektoru.8. Časová hodnota ve finančním rozhodování podniku, riziko ve finančním rozhodování.9. Foundraising.10. Oceňování majetkových složek organizace.11. Výkonové ukazatele ziskových a neziskových organizací12. Finanční kontrola a audit.13. Public-private mix. Zadávaní veřejných zakázek - příklad problémové veřejné soutěže, příčiny problémů.

Získané způsobilosti

Student uplatňuje znalosti specifik finančního managementu ve službách sociální práce. Student se orientuje v moderních metodách finančního managementu a filozofii rozpočtu. Student srovnává metody finančního řízení v ziskových a neziskových organizacích.

Literatura

Stiglitz, J., E. Ekonomika veřejného sektoru. Praha: Grada, 1997. Filipczyková, H. Finanční management organizací služeb sociální práce.Distanční studijní opora. Ostrava, OSU, 2015. Valach, J. a kol. Finanční řízení podniku. Praha: Ekopress, 1999. Kolektiv autorů. Public management. NISPAcee, 2002. Šedivý, M., Mendlíková, O. Úspěšná nezisková organizace. Praha, Grada, 2011. Efektivnost veřejného sektoru. Sborník ESF MU. Brno, 1997. Hospodářské noviny. Odborný časopis: Ekonom. Odborný časopis: Finance a úvěr. Elsen, S. Soziale Arbeit und Ökonomie. Neuwied: H.Luchterhand, 2000. Wendt.W.R. Sozialwirtschaft und Sozialmanagement. Baden-Baden:Nomos Verlagsgesellschaft, 1999.

Požadavky

Podmínkou pro přihlášení ke zkoušce je zpracování samostatného projektu zaměřeného na finanční řízení podniku sociálních služeb.

Garant

Doc.Dr.Ing. Hana Filipczyková

Vyučující

Doc.Dr.Ing. Hana FilipczykováDoc.Dr.Ing. Hana Filipczyková