Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finance podniku (KAM / 5FIPO)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KAM / 5FIPO - Finance podniku, Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Význam a funkce financí2. Majetková a finanční struktura podniku3. Výsledek hospodaření a peněžní toky podniku4. Optimalizace majetkové a finanční struktury podniku5. Krátkodobé a specifické formy financování podnikových potřeb6. Dlouhodobé formy financování podnikových potřeb7. Finanční rozhodování podniku8. Investiční rozhodování9. Analýza bodu zvratu10. Kalkulace nákladů11.Řízení oběžného majetku12.Úvod do finanční analýzy13.Bankrotní modely.

Literatura

Filipczyková, H. Finance podniku. distanční studijní opora. Ostrava: OSU, 2009. Brealey, R. A., Myers, S. C. Teorie a praxe firemních financí. Praha: Victoria Publishing, 1992. Ross, A., Westerfield, W. Corporate Finance. Boston: IRWIN, 1996. Pike, R., Neale, B. Corporate Finance and Investment. London: Prentice Hall, 1993. Časopis: Finance a úvěr. Grunwald, R., Holečková, J. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: VŠE Praha, Fakulta financí a účetnictví, 2001. ISBN 80-7079-587-5.Valach, J. a kol. Finanční řízení podniku. Praha: EKOPRESS, 1999. ISBN 80-86119-21-1.nullValach, J. a kol. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování - 1.část. Praha: VŠE, 1997. Valach, J. a kol. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování -2.část. Praha: VŠE, 1997. ISBN 80-7079-067-9.

Požadavky

Podmínkou pro přihlášení ke zkoušce je zpracování samostatného projektu zaměřeného na základy finančního rozhodování a řízení.

Garant

Doc.Dr.Ing. Hana Filipczyková

Vyučující

Doc.Dr.Ing. Hana Filipczyková