Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční management (KAM / FIMAN)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KAM / FIMAN - Finanční management, Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Podstata a principy finančního řízení podniku. Majetková a finanční struktura podniku.2. Optimalizace finanční a majetkové struktury. Čistý pracovní kapitál. Typy a fáze finančního rozhodování podniku. Vliv daní a finančního trhu na finanční řízení.3. Zisk a dividendová politika podniku. Peněžní toky podniku.4. Řízení oběžného majetku. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb.5. Dlouhodobé financování podniku. Interní a externí zdroje financování dlouhodobých podnikových potřeb. Leasingové financování.6 .Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku. Riziko ve finančním rozhodování podniku.7.Podnikatelský záměr a investiční rozhodování podniku.8. Finanční plánování podniku, jeho rysy a charakteristiky, postup sestavení finančního plánu.9. Dlouhodobé a krátkodobé finanční plánování. Finanční kontrola.10. Význam a metody oceňování podniku.11. Finanční analýza podniku.12. Bonitní a bankrotní modely.13. Podnikatelské a finanční riziko, řízení rizika investičních projektů.

Získané způsobilosti

Student se orientuje v základních principech finančního řízení podniku. Student uplatňuje znalosti metod hodnocení finanční pozice podniku na příkladech, student srovnává způsoby financování podnikových potřeb.

Literatura

Grunwald, R., Holečková, J. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: VŠE Praha, Fakulta financí a účetnictví, 2001. ISBN 80-7079-587-5.Valach, J. a kol. Finanční řízení podniku. Praha: EKOPRESS, 1999. ISBN 80-86119-21-1.Brealey, R.A., Myers, S. C. Teorie a praxe firemních financí. Victoria Publishing, Praha, 1992. ISBN 80-85605-24-4.nullValach, J. a kol. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování - 1.část. Praha: VŠE, 1997. Valach, J. a kol. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování -2.část. Praha: VŠE, 1997. ISBN 80-7079-067-9.Fotr, J., Souček, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 80-247-0939-2.

Požadavky

Zkouška:V celkovém součtu je nutno získat min. 55 bodů v uvedené skladbě. Celkové hodnocení: 55 - 69b. dobře70 - 85b. velmi dobře86 - 100b. výborně

Garant

Doc.Dr.Ing. Hana Filipczyková

Vyučující

Doc.Dr.Ing. Hana FilipczykováDoc.Dr.Ing. Hana Filipczyková