Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční a investiční právo (KAM / FIPRA)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KAM / FIPRA - Finanční a investiční právo, Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Finance a finanční činnost státuPojem, systém, postavení a působnost finančního právaPrameny finančního právaFinančně právní vztahyRozpočtový procesDaňové a poplatkové právoŘízení ve věcech daní a poplatkůBankovní systém v ČRPojišťovnictví v ČRDohled na úseku finanční činnosti státuPodnikání na kapitálovém trhu. Kolektivní investování

Získané způsobilosti

Student se orientuje v základních pojmech finančního a investičního práva, student uplatňuje znalosti právních dokumentů upravujících finanční a investiční právo.

Literatura

BAKEŠ, M. a kol. Finanční právo. Praha, 2003. ISBN 80-7179-667.GRÚŇ, L. Finanční právo a jeho instituty. Praha, 2004. ISBN 80-7201-474-9.Časopisy Finance a úvěr, Daně a právo, Finanční, daňový a účetní bulletin, aj. MRKÝVKA,P. Finanční správa AVB. Masarykova univerzita Brno, 1997. TOMÁŠEK, M. Právní základy evropské měnové unie. 80-902243-3-4. 1. vydání Praha: Bankovní institut, 1999. ISBN 80-902243-3-4.DĚDIČ, J., ŠVARC, Z. Učebnice práva pro ekonomy. Praha, 1994. ISBN 80-85431-95-5.PEKOVÁ, J., PILNÝ, J. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha: ASPI, 2002. ISBN 80-86395-21-9.Zákony, vyhlášky a prováděcí právní předpisy související s finančním právem (oblast rozpočtu, daní, poplatků, daňového řízení, pojištění, bank, měny a deviz, podnikání na kapitálové trhu a kolektivního investování).

Požadavky

Zkouška:V celkovém součtu je nutno získat min. 55 bodů v uvedené skladbě. Celkové hodnocení: 55 - 69b. dobře70 - 85b. velmi dobře86 - 100b. výborně

Garant

JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.

Vyučující

JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.