Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Motricitá adattata per port. di han (KAS / IHNDV)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KAS / IHNDV - Motricitá adattata per port. di han, Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1-2. Obecná charakteristika zdravotního postižení, základní pojmy. 3.Typologie zdravotního postižení, důsledky. 4. - 8. Problematika smyslového, tělesného a mentálního postižení, duševního onemocnění, vnitřních nemocí a kombinovaných vad. 9. Možnosti úprav životních a pracovních podmínek lidí se zdravotním postižením. 10. Rehabilitační a kompenzační pomůcky. Úpravy prostředí. 11. - 13. Uvedení do problematiky dovedností sociálního kontaktu a komunikace s uvedenou klientskou skupinou.

Literatura

AA.VV.. Disabilit? e lavoro. Roma: Ediesse, 2009. ISBN ISBN 978-88-23-01.ALTIERI, D.. Disabilita e lavoro: la storia di Adriano. Un percorso riuscito di integrazione. AA.VV. L accessibilita negli ambienti di lavoro. Aspetti progettuali e psico-relazionali dell inserimento lavorativo di uomini e donne con disabilita. Milano: Guerini e Associati, 2004. ISBN ISBN 978888335548.KRHUTOVÁ A KOL. Občané se zdravotním postižením a veřejná správa (Cittadini handicappati e l´amministrazione pubblica). Olomouc: UP, VCIZP, 2005. VÁGNEROVÁ, M. A KOL. Psychologie hendikepu (Psicologia di handicap).