Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie a hudba (KTD / DFH)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KTD / DFH - Filozofie a hudba, Fakulta umění, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Tématické okruhy:1. Vymezení různých vztahů filozofie a hudby (místo hudby jako uměleckého druhu v rámci filozofické koncepce; filozofické inspirace hudební tvorby jednotlivých skladatelů; filozofické dílo jako námět hudebního díla; vzájemné osobní vztahy filozofů a hudebních skladatelů, atd.).2. Exemplifikace: Místo hudby ve filozofické koncepci J. J. Rousseaua, A. Schopenhauera a T.W.Adorna a vliv jejich názorů na dobovou hudební tvorbu.3. Případová studie: F. Nietzsche a R. Wagner .4. Příklady zhudebnění filozofických textů v dějinách evropské hudbyMaloskupinové nebo individuální konzultace cca 4x/sem., harmonogram po dohodě s přednášejícím.

Literatura

ZOLTAI, D. Dejiny hudobnej estetiky. Étos a afekt. Bratislava: Opus, 1983. DYKAST, R. Hudba věku melancholie. TOGGA, 2005. JUNG, C. G. Výbor z díla. Díl II. Archetypy a nevědomí. Brno, 1998. MAGEE, B. Wagner a filozofie. Praha: BB/art, 2004.

Požadavky

Studující vypracuje a odevzdá studii v rozsahu min. 7 normostran, jejímž obsahem bude analýza vztahu filozofie a tvorby konkrétního skladatele/skladatelky podle vlastního výběru.

Garant

PhDr. Martin Celhoffer, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Martin Celhoffer, Ph.D.