Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Alergeny životního prostředí (KHE / ALGZP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KHE / ALGZP - Alergeny životního prostředí, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Základní pojmy, funkce a komponenty imunitního systému2. Mechanismus vzniku a udržování alergického zánětu, stupně klinické závažnosti3. Alergická onemocnění (kůže, dýchací cesty, oči, zažívací trakt)4. Cesty průniku alergenu do organismu a podmínky pro vznik alergické reakce5. Základní rozdělení a vlastnosti alergenů6. Alergeny v pracovním prostředí7. Alergeny v přírodě8. Alergeny v interiérech9. Alergeny v potravinách10. Hypotézy vysvětlující nárůst alergických onemocnění11. Opatření pro soužití alergika s alergeny životního prostředí12. Opatření pro eliminaci alergenů ze životního prostředí13. Vyšetřovací metody v alergologii a zjišťování profesionálních alergických onemocnění14. Práce s internetem - zjišťování aktuálního stavu alergenů v ovzduší

Získané způsobilosti

Student zná složky a funkce imunitního systému, rozumí pojmům v alergologii a osvojí si znalost mechanismu vzniku a udržování alergického zánětu, dokáže určit stupně klinické závažnosti a analyzovat jednotlivé vlastnosti nejběžnějších alergenů působících na kůži, dýchací cesty, oči, zažívací trakt apod. Umí identifikovat cesty průniku alergenu do organismu a podmínky pro vznik alergické reakce. Rozpozná alergeny v pracovním prostředí, v přírodě, v interiérech i v potravinách. Osvojí si základní opatření pro soužití alergika s alergeny životního prostředí a opatření pro eliminaci alergenů ze životního prostředí. Orientuje se ve vyšetřovacích metodách v alergologii a zjišťování profesionálních alergických onemocnění. S pomocí internetu umí vyhledávat aktuální stav alergenů v ovzduší. Dovede rozpoznat rizikové pracovní prostředí z hlediska možného výskytu alergenů a určit stupeň alergenního rizika pracovníka.

Literatura

Globální strategie péče oastma a jeho prevenci. Jalna Praha, 2003. ISBN 80-86396-10-X.Hořejší V., Bartůňková J. Základy imunologie. Triton, 2005. Časopisy: Pracovní lékařství, České pracovní lékařství, Alergie, Respirace. Brhel, P. a kol. Pracovní lékařství. Základy primární pracovnělékařské péče. Brno, 2005. ISBN 80-7013-414-3.

Požadavky

70% účast na přednáškáchPožadavky ke zkoušce: Ústní zkouška - 30 otázek. Student si vylosuje a odpovídá na dvě otázky. (je ohodnocen známkou)

Garant

prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.

Vyučující

prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.