Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Alergologie (KHE / ALRLF)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KHE / ALRLF - Alergologie, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Je podán základní přehled o imunologických reakcích alergických onemocnění. Jsou vysvětleny pojmy v alergologii, prezentovány vlastnosti nejběžnějších alergenů v životním a pracovním prostředí včetně jejich vlivu na organismus. Diagnostika alergických onemocnění a jejich léčba. Klinické příznaky alergií. V praktické části budou probrány diagnostické vyšetřovací metody v alergologii (spirometrická vyšetření, bronchoprovokační testy specifické a nespecifické, rhinomanometrie, vyšetření senzibilizace). Preventivní část je zaměřena na pochopení vlivu alergenů na vnímavého jedince a směřuje ke snižování alergenního rizika v životním prostředí a na pracovišti.Semináře (10 hod blok sm. (30st.):1. Úvod do problematiky a alergologická terminologie.2. Základy imunologických mechanismů v alergologii.3. Vlastnosti a charakteristika alergenů životního prostředí.4. Vlastnosti a charakteristika alergenů v pracovním prostředí.5. Patofyziologie alergického zánětu. Alergická onemocnění obecně.6. Diagnostika alergie: kožní testy, protilátky, spirometrická vyšetření, rhinomanometrie.7. Astma bronchiale a alergická rýma - patofyziologie, diagnostika, klinika, léčba.8. Alergické dermatitidy, kopřivka, anafylaxe - patofyziologie, diagnostika, klinika, léčba.9. Ostatní formy alergických onemocnění. Diferenciální diagnostika alergických onemocnění.10. Prevence alergií. Režim alergika.

Získané způsobilosti

Student je schopen diagnostikovat alergická onemocnění a indikovat léčbu na základě klinických příznaků a při využití základních vyšetřovacích metod v alergologii.

Literatura

Bartůňková J, Vernerová E.:. Imunologie a alergologie. Praha: Triton, 2002. ISBN 10: 80-7254-289-3.Pavel Klener a kol.:. Vnitřní lékařství. Praha: Galén, 2006. ISBN 10: 80-7262-430-X.Seberová E.:. Alergická rýma. Praha: Maxdorf, 2006. ISBN 10: 80-7345-097-6.Teřl M., Rybníček O.:. Astma bronchiale v příčinách a klinických obrazech. Praha: GEUM, 2008. ISBN 978-80-86256-59-7.Diagnostika, léčba a prevence průduškového astmatu v české republice. Uvedení globální strategie do praxe. Praha: Jalna, 2008. ISBN 978-80-86396-32-3.Benáková N.:. Ekzémy a dermatitidy v lékařské praxi. Praha: Maxdorf, 2006. ISBN 80-7345-078.Globalinitiativeforasthma 2012. http://www.ginasthma.org/local/uploads/files/GINA_Report_March13.pdf. Brhel a kol.:. Pracovní lékařství. Brno: NCO NZO, 2005. ISBN 80-7013-414-3.

Požadavky

Požadavky na studenta: - účast na seminářích - min. 95 %,Požadavky k zápočtu: - zvládnutí písemného testu.

Garant

MUDr. Eva Mrázková, Ph.D.