Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Vstup do světa vědy a objevů (KKP / VVVLF)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KKP / VVVLF - Vstup do světa vědy a objevů, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1.Proč potřebujeme výzkum a co ukazují vědecké studie (diskuze o objevech z minulosti, ke zvýšení motivace studentů pro výzkum)2.Jak provádět vědecký výzkum, jak psát vědecký návrh? (diskuse o vědeckých metodách):Účel - stanovení problémuVýzkum - prozkoumat témaHypotéza - předvídat výsledek problémuExperimenty - vytvořit a realizovat proces (metodiku) pro testování hypotézyAnalýza - Zaznamenejte výsledky experimentuZávěr - porovnává hypotézy se závěry experimentů3.Od základního výzkumu po klinický aplikovaný výzkum - různé typy výzkumu (základní, aplikovaný, metodologický, kvantitativní, kvalitativní, atd.)4.Vztahy mezi vědeckým výzkumem a jeho praktické aplikace (Jak by věda měla sloužit společnosti)5.Vědecká diskuse o etice výzkumu: poctivost/čestnost vědeckého výzkumu6.Způsob a příprava prezentace výsledků (poster, přednáška na konferenci, odborné diskuze), příprava odborné publikace.7.Diskuse nad přípravou působivé vědecké přednášky: diskuse o vědecké ústní komunikaci a přípravě prezentace s konkrétními ukázkami8.Zdroje informací (citační rejstříky, full-textové databáze) pro zjištění aktuálního stavu poznání.9.Zdroje financování zdravotnického výzkumu.

Získané způsobilosti

Studenti si osvojí základní terminologii z oblasti výzkumu. Formulace hypotézy, vymezení cíle metody a harmonogramu výzkumného projektu.Dokážou identifikovat kriteria pro následnou analýzu získaných dat. Ovládají prezentaci výsledků výzkumu. Studenti zvládnou vědeckou přípravu výzkumného úkolu v oblasti zdravotnictví.

Literatura

Barker, S. a Rob Cole.:. Projektový management pro praxi. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2838-4.Newton, R.:. Úspěšný projektový manažer: [jak se stát mistrem projektového managementu]. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2544-4.How to Read a Paper: The Basics of Evidence-Based Medicine By (Trisha Greenhalgh). How To Write a Paper (BY George M. Hall). How to write Grant Proposal (By CHERYL Carter New). Research Ethics (BY Gary Comstock). Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners (By Dr Ranjit Kumar). Scientific Writing and Communication: Papers, Proposals, and Presentations (By Angelika H. Hofmann). Hanáček, J., Javorka, K.:. Vedecká príprava: učebnica pre študentov medicíny. Martin: Osveta, 2010. ISBN 978-80-8063-328-8.Writing Scientific Research Articles: Strategy and Steps (By Margaret Cargill (Author).

Požadavky

Pro získání zápočtu musí student splnit tyto podmínky:- 100% účast na seminářích- vypracování projektového návrhu na předem zvolené téma

Garant

prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Vyučující

prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.MUDr. Václav Procházka, Ph.D.Dr. Kumar RajeshBc. Lukáš Stranak