Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Akutní a kritické stavy (UOM / AKSPA)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UOM / AKSPA - Akutní a kritické stavy, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

PřednáškyKPCR základní, rozšířená, poresuscitační fáze, specifika přednemocniční neodkladné péče a KPCR u těhotné ženyUrgentní příjemMultiorgánové selhání, RDS, TRALI, sepse, ženy po transplantaciKritické stavy netraumatického a traumatického původu v gynekologii a porodnictvíMetabolické onemocnění a intoxikace v gynekologii a těhotenství, eliminační metodyŠok v gynekologii a těhotenstvíEmbolie v gynekologii a porodnictvíStavy bezvědomí a křečí v gynekologii a těhotenstvíKritické stavy netraumatického a traumatického původu v gynekologii a porodnictvíPředoperační, perioperační a pooperační komplikace (embolie)Kanylace periferního a centrálního cévního systému a monitoring pacientky v kritickém stavuUmělá plicní ventilace, oxygenoterapie + hyperbaroxieParenterální a enterální výživa v intenzivní medicíně, infuzní terapie a léčba krevními derivátyLéčba akutní a chronické bolesti, onkologické pacientkyCvičeníPříjem, péče, potřeby pacientek na oddělení akutní a intenzivní péče v gynekologii a porodnictvíAsistence porodní asistentky u KPCR základní a rozšířené, poresuscitační fáze,Asistence u kanylace periferního a centrálního cévního systému a ošetřování CVK, PVK, intenzivní péče o ženu s infuzní terapií, enterální výživou, podáváním krevních derivátů a eliminačními metodami, bilance tekutinMonitoring pacientky v kritickém stavu, ošetřovatelské intervence u pacientky na umělé plicní ventilaci a s oxygenoterapiíPéče o ženy s komplikacemi (předoperační, perioperační, pooperační)IROP o pacientky v šokovém stavu, ve stavu bezvědomí a křečí v porodnictví a gynekologii (preeklampsie, eklampsie, epilepsie)IROP o pacientky s MODS, RDS, TRALI, alergickou reakcí, sepsí a febrilní neutropeniiIROP o rodičku s hypotonií a atonií dělohy, DIC, HELLP, placentou previí, abrupcí placenty, rupturou dělohy, OHSS

Získané způsobilosti

Student bude schopen:" orientovat se v problematice akutní a intenzivní péče v ošetřovatelství " orientovat se ve speciálních monitorujících technikách v intenzivní péči" zpracovat ošetřovatelský plán u nemocného se selháním základních životních funkcí" analyzovat a hodnotit zdravotní stav, potřeby a problémy kriticky nemocných" aplikovat získané teoretické a praktické vědomosti v praxi

Literatura

Ševčík, P., Černý, V., Vítovec, J. Intenzivní medicína. Galén, Praha, 2003. ISBN 80-7262-203-X.ZADÁK, Z.; HAVEL, E., et al. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. Praha : Grada Publishing, a.s., 2007. ISBN 978-80-247-2099-9.PAŘÍZEK, A. Kritické stavy v porodnictví. Galén, 2012. ISBN 978-80-7262-949-7.HANDL, Z. Monitorování pacientů v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči - vybrané kapitol. Brno: IDV PZ, 2000. ISBN 80-7013-291-4.KAPOUNOVÁ, G. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. ISBN 978-80-247-1830-9.PAŘÍZEK, A. Porodnická analgezie a anestézie. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-7169-969.ZOUBKOVÁ, R.; DOSTÁLOVÁ, J.; VILÍMKOVÁ, A. Praktická cvičení z neodkladné péče u akutních stavů. Ostrava : Ostravská univerzita, 2007. ISBN 978-80-7368-462-4.KASAL, E. et al. Základy anesteziologie, resuscitace, neodkladné medicíny a intenzivní péče pro lékařské fakulty. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2004. ISBN 80-246-0556-2.Janáčková, L.:. Bolest a její zvládání. Praha: Potál, 2007. ISBN 978-80-7367-210-2.DRÁBKOVÁ, J. Polytrauma v intenzivní medicíně. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0419-6.KELNAROVÁ, J.; TOUFAROVÁ, J.; SEDLÁČKOVÁ, J.; ČÍKOVÁ. Z. První pomoc I a II. Pro studenty zdravotnických oborů. Praha : Grada Publishing, a.s., 2007. KOLEKTIV AUTORŮ. Sestra a urgentní stavy. Praha : Grada Publishing, a.s., 2008. ISBN 978-80-247-2548-2.

Požadavky

absolvování přednášek (80 %) a cvičení (100 %), ústní teoreticko-praktická zkouška

Garant

MUDr. Petr Beneš

Vyučující

MUDr. Petr BenešMgr. Jana Šálková