Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Akutní stavy v pediatrii (UOM / PASP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UOM / PASP - Akutní stavy v pediatrii, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1.Úvod do problematiky akutních stavů v pediatrii. Laryngitida, epiglotitida, aspirace, šok. Etiologie, klinický obraz, diagnostika, monitoring vitálních funkcí, léčebné možnosti. Specifika vysoce specializované ošetřovatelské péče.2. Dehydratace, křeče. Etiologie, klinický obraz, diagnostika, monitoring vitálních funkcí, léčebné možnosti. Specifika vysoce specializované ošetřovatelské péče.3. Bezvědomí, horečka. Etiologie, klinický obraz, diagnostika, monitoring vitálních funkcí, léčebné možnosti. Specifika vysoce specializované ošetřovatelské péče.4. Intoxikace, hypotermie. Etiologie, klinický obraz, diagnostika, monitoring vitálních funkcí, léčebné možnosti. Specifika vysoce specializované ošetřovatelské péče.5. Respirační insuficience. Etiologie, klinický obraz, diagnostika, monitoring vitálních funkcí, léčebné možnosti. Specifika vysoce specializované ošetřovatelské péče.6. Náhlé příhody břišní na podkladě vrozených vývojových vad.7. Malrotace. Neprůchodnost střevní, invaginace, pylorostenóza.8. Zánětlivé náhlé příhody břišní. Náhlé příhody břišní úrazového původu.9. Onkologická onemocnění imitující náhlé příhody břišní u dětí. Bolesti břicha gynekologického původu.10 - 11. Definice kardiopulmonální resuscitace. Základní neodkladná resuscitace. Praktické nácvikyzákladní neodkladné resuscitace.EBP kazuistika - Ošetřovatelský proces u dítěte po KPREBP kazuistika - Ošetřovatelský proces u dítěte s otravou alkoholemEBP kazuistika - Ošetřovatelský proces u dítěte s otravou čisticími prostředkyEBP kazuistika - Ošetřovatelský proces u dítěte s akutní epiglotitidouEBP kazuistika - Ošetřovatelský proces u dítěte s akutní laryngitidouEBP kazuistika - Ošetřovatelský proces o dítě s akutní gastroenteritidouEBP kazuistika - Ošetřovatelský proces u dítěte s akutní apendicitídouEBP kazuistika - Ošetřovatelský proces u dítěte s polytraumatemEBP kazuistika - Ošetřovatelský proces u dítěte po tonutíEBP kazuistika - Ošetřovatelský proces u dítěte s popálninovým traumatem

Získané způsobilosti

Student zná aktuální normy KPR u dětí a adolescentů.Student resuscituje děti a adolescenty.Student využívá ošetřovatelského procesu u kriticky nemocného dítěte.Student implementuje vhodné ošetřovatelské postupy při akutních náhle vzniklých stavech a úrazech u dětí.Student vykonává základní a rozšířenou neodkladnou resuscitaci dětí.Student zajišťuje průchodnost dýchacích cest u dětí a další výkony první pomoci u akutních stavů dětí.Student hodnotí a monitoruje kriticky nemocné dítě.Student realizuje první pomoc při popálení, úrazech a krvácení dětí a adolescentů.

Literatura

HLADÍK, M. Dětské lékařství pro studenty ošetřovatelství. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita, 2007. ISBN 978-80-7248-472-0. Fedor, M., Minarik, M. Intenzivní péče v pediatrii. 1. vyd. Martin: Osveta, 2006. ISBN 80-8063-217-0.POKORNÝ, J. et al. Lékařská první pomoc. 2. vyd. Praha: Galén, 2010. ISBN 9788072623228.FENDRYCHOVÁ, J., KLIMOVIČ, M. a kol. Péče o kriticky nemocné dítě. Brno: NCO NZO, 2005. ISBN 80-7013-427-5.Dobiáš, V. Urgentní zdravotní péče. 1. čes. vyd. Martin: Osveta, 2006. ISBN 80-8063-258-8.RYŠAVÁ, M. Základy anesteziologie a resuscitace u dětí. Brno: NCO NZO, 2004. ISBN 80-7013-400-3.NOVÁK.I. et al. Intenzivní péče v pediatrii. 1. vyd. Praha: Galén, 2008. ISBN 978-80-7262-512-3.SRNSKÝ, P. První pomoc u dětí. Praha: Grada Publishing, a.s., 2006. ISBN 78-80-247-1824-8.PACHL, J., ROUBÍK, K. Základy anesteziologie a resuscitační péče dospělých i dětí. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0479-5.

Požadavky

Absolvování seminářů a cvičení 100 %, úspěšné splnění teoreticko-praktické zkoušky

Garant

doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Michaela Hlávková