Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Vtipná čeština pro učitele a bohemisty (KCD / VTICE)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KCD / VTICE - Vtipná čeština pro učitele a bohemisty, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Čeština na přelomu tisíciletí, aktuální úkoly bohemistiky; dílčí novodobé trendy (např. pravopisné spory, nový purismus, feminismus a genderová lingvistika aj.). Popularizace jazykových poznatků, její zdroje a cíle. Popularizační publikace a jiné zdroje včetně elektronických. Humor v jazyce, literatura a humor, humor v reklamě, vtipnost chtěná a nechtěná. Analýzy textů různé povahy.

Získané způsobilosti

Praktické uplatnění získaných znalostí.

Literatura

HORÁLEK, J.. nejde jen o slova. Chomutov: Milenium Publishing, 2002. SVOZILOVÁ, N. Jak dnes píšeme / mluvíme a jak hřešíme proti dobré češtině. Jinočany: H+H, 2003. SGALL, P.; PANEVOVÁ, J. Jak psát a jak nepsat česky. Praha: UK, 2004. ŠLOSAR, D. Jazyčník. Praha: Dokořán, 2004. ŠLOSAR, D. Otisky. Praha: Dokořán, 2006. DVORSKÝ, L. Repetitorium jazykové komiky. Praha: Novinář, 1984. BORECKÝ, V. Teorie komiky. Praha: Hynek, 2000. ŠLOSAR, D. Tisíciletá. Praha: Dokořán, 2005. JÍLEK, F. Vtipná čeština. Praha: Mladá fronta, 1967. LOUCKÁ, P. Zahrada ochočených slov. Praha: Dokořán, 2007. ČMEJRKOVÁ, S. aj. Čeština, jak ji znáte i neznáte. Praha: Academia, 1997. EISNER, P. Čeština poklepem a poslechem. Praha: Pražské nakladatelství Jiřího Poláčka a nakladatelství Just, 1996. LOUCKÁ, P. Dech, duch a duše češtiny. Praha: Albatros, 2008. ČERNÁ, A. aj. Na co se nás často ptáte. Praha: Scientia, 2002. ČMEJRKOVÁ, S. Reklama v češtině, čeština v reklamě. Praha: Leda, 2000. GEJGUŠOVÁ, I. Úvod do studia literární komiky. Ostrava: PdF OU, 2003.

Požadavky

Základní účast v přímé výuce nebo konzultace s učitelemSamostudium dalších zdrojů a podkladůPísemná seminární práce v dohodnutém rozsahuCelkem 100 bodů za teoreticky kvalitní samostatnou práci bez obsahových a formálních chyb; za každý nedostatek (pravopis, stylizace, nenáležitý rozsah, chyby v pojetí práce apod.) se odečte podle závažnosti 5 až 10 bodů.100 - 51 bodů započteno (vyhověl)50 a méně bodů (nevyhověl)

Garant

prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.