Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Všeobecný kulturní přehled (KHV / VS1PR)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KHV / VS1PR - Všeobecný kulturní přehled, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Archaické podoby hudební kultury, středověká hudba.2. Hudba renesance a baroka (stylová specifika, skladatelské osobnosti a jejich stěžejní díla).3. Hudba klasicismu (stylová specifika, skladatelské osobnosti a jejich stěžejní díla).4. Hudba romantismu (stylová specifika, skladatelské osobnosti a jejich stěžejní díla).5. 20. století v artificiální hudbě (stylová specifika, skladatelské osobnosti a jejich stěžejní díla) I.6. 20. století v artificiální hudbě (stylová specifika, skladatelské osobnosti a jejich stěžejní díla) II.7.-9. Aktuální stav české hudební kultury (významné skladatelské osobnosti, jejich tvorba, prezentace a interpretace hudby - sólisté, ansámbly, produkce hudebních vydavatelství a nakladatelství, hudební festivaly, hudební instituce a organizace, hudební věda, kritika a publicistika, hudba v médiích, významné hudební projekty).10.-12. Aktuální stav regionální hudební kultury (významné skladatelské osobnosti, jejich tvorba, prezentace a interpretace hudby - sólisté, ansámbly, produkce hudebních vydavatelství a nakladatelství, hudební festivaly, hudební instituce a organizace, hudební věda, kritika a publicistika, hudba v médiích, významné hudební projekty).13. Závěrečné shrnutí problematiky.

Získané způsobilosti

1.Student se orientuje v problematice historického vývoje české artificiální hudby z hlediska slohových a osobnostních priorit.2.Student analyzuje specifické znaky historického vývoje regionální artificiální i nonartificiální hudby.3.Student rozvíjí schopnost posoudit jedinečnost hudebních i obecně uměleckých jevů.4.Student získává přehled o klíčové hudebněhistorické a monografické literatuře.

Literatura

Smolka, J. Dějiny hudby. Togga, Brno, 2001. ISBN 80-902912-0-1.Navrátil, M. Dějiny hudby. Přehled evropských dějin hudby. Praha, 2003. ISBN 80-7220-143-3.Mazurek, J. a kol. Ostravská hudební kultura od konce 19. stol. do současnosti. Ostrava, 2010. ISBN 978-80-7368-776-2.

Požadavky

Zápočet: úspěšné absolvování zápočtového testu (min. 75%) na základě probrané látky a základní studijní literatury. (0-50 bodů)Prezentace seminární práce, jejíž náplní bude aktuální problematika české a regionální hudební kultury: 7.-12. výukový týden. (0-50 bodů)100-51 bodů započteno50-0 bodů nezapočteno

Garant

PhDr. David Kozel, Ph.D.

Vyučující

PhDr. David Kozel, Ph.D.