Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení provozu školy (KIK / RIPSK)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KIK / RIPSK - Řízení provozu školy, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Evidence učitelů.Evidence žáků školy.Tematické plány.Plán práce učitele.Testování znalostí pomocí počítače, přijímací zkoušky.Zadávání známek.Tisk vysvědčení.Statistické zpracování údajů - výkazy.Tvorba rozvrhu hodin a rozpis suplování.Inventarizace na počítači.

Získané způsobilosti

Student získá:- znalost aktivní práce s materiály zpracovávaných pomocí výpočetní techniky,- schopnost používat výpočetní techniku při běžné organizaci chodu školy (rozvrhy, suplování, tisk vysvědčení, průběžná klasifikace, statistické výpočty a podklady, apod.),- dovednost ovládat příslušné softwarové programy pro organizaci školy,- kompetence k využití ICT při typickém chodu vzdělávacího zařízení.

Literatura

nullSměrnice, vyhlášky MŠMT.

Požadavky

- aktivní účast na cvičeních- komunikace (e mailové i osobní) s tutorem kurzu- vypracování korespondenčních úkolů a závěrečného semestrálního úkolu

Garant

doc. PhDr. Josef Mrhač, CSc.

Vyučující

Mgr. Jan Kodenkodoc. PhDr. Josef Mrhač, CSc.