Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Algebra 3 - Teoretická aritmetika (KMD / 22GE)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMD / 22GE - Algebra 3 - Teoretická aritmetika, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Výstavba přirozených čísel s využitím Peanových axiomů, přirozená čísla jako algebraická struktura. Podílová grupa a podílové těleso. Konstrukce okruhu celých a racionálních čísel. Vnoření svazu do úplného svazu, MacNeilův obal. Konstrukce reálných čísel jako zúplnění čísel racionálních. Dvě metody konstrukce -Dedekindovy řezy, topologické zúplnění s využitím Cauchyovských posloupností. Algebraicky úplné těleso, konstrukce tělesa komplexních čísel, algebraická úplnost tělesa komplexních čísel.([1],[2]).Dělitelnost v oborech integrity. Speciální obory integrity se speciálními aritmetickými vlastnostmi. Gaussovy okruhy, okruhy hlavních ideálů, Euklidovy okruhy. ([3]).

Literatura

Skula, L. Alebra a teoretická aritmetika III Blažek,J. a kol., Algebra a teoretická aritmetika I, SPN Praha, 1983 [3] Blažek,J. a kol., Algebra a teoretická aritmetika II, SPN Praha, 1985 . Univerzita Brno, 1984.

Požadavky

Zkouška písemná.Hodnocení:40% bodů lze získat během semesru (6-7 týden, dle domluvy, proběhne průběžná písemná práce).60% bodů lze získat u zkoušky, která se skládá z písemné části a ústního pohovoru k samotnému řešení písemky:100-90% bodů - výborně,89-75% bodů - velmi dobře,74-55% bodů - dobře,54-0 bodů nevyhověl.

Garant

RNDr. Marek Pomp, Ph.D.

Vyučující

RNDr. Marek Pomp, Ph.D.RNDr. Marek Pomp, Ph.D.