Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Algebra 1 - Lineární algebra (KMD / 33GE1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMD / 33GE1 - Algebra 1 - Lineární algebra, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Přednášky - tématické okruhy:1. Základní pojmy a poznatky.2. Matice a determinanty.3. Vektorové prostory.4. Soustavy lineárních rovnic a jejich řešení.Cvičení:1. Zobrazení množin, permutace.2. Binární operace, grupy, okruhy, tělesa.3. Matice, sčítání a násobení matic.4. Operace s maticemi na PC.5. Determinanty matic 2. a 3. řádu.6. Determinanty matic vyšších řádů.7. Inverzní matice.8. Determinanty a inverzní matice na PC.9. Cramerovské soustavy lineárních rovnic.10. Hodnost matice.11. Obecné soustavy lineárních rovnic a jejich řešení.12. Soustavy homogenních lineárních rovnic.13. Řešení soustav lineárních rovnic na PC.

Literatura

Burian, K. Algebra (lineární algebra). Skripta PF Ostrava, 1973. Firlová, R., Šimon, J. Cvičení z algebry I (lineární algebra). Skripta PF Ostrava, 1988. Bican, L. Lineární algebra. SNTL Praha, 1979. Havel, V., Holenda, J. Lineární algebra. SNTL/ALFA Praha, 1984.

Požadavky

U zkoušky se prověřuje zvládnutí teorie v rozsahu přednášky (viz anotace) a také znalost řešení praktických úloh v rozsahu cvičení k této přednášce. Zkoušku je možno absolvovat pouze po splnění podmínek stanovených vyučujícím (výsledky průběžných testů, vypracování a odevzdání seminárních prací, apod.).

Garant

doc. RNDr. Juraj Kostra, CSc.

Vyučující

doc. RNDr. Juraj Kostra, CSc.RNDr. Radek Krpec, Ph.D.RNDr. Radek Krpec, Ph.D.