Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Algebra 1 - Lineární algebra (KMD / 3LGE1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMD / 3LGE1 - Algebra 1 - Lineární algebra, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Přednášky - tématické okruhy:1. Základní pojmy a poznatky.2. Matice a determinanty.3. Vektorové prostory.4. Soustavy lineárních rovnic a jejich řešení.Cvičení:1. Matice, základní pojmy.2. Operace s maticemi, sčítání, násobení matic.3. Operace s maticemi na PC.4. Determinanty matic 2. a 3. řádu.5. Determinanty matic vyšších řádů.6. Inverzní matice.7. Determinanty a inverzní matice na PC.8. Cramerovské soustavy lineárních rovnic.9. Hodnost matice.10. Obecné soustavy lineárních rovnic a jejich řešení.11. Soustavy homogenních lineárních rovnic.12. Řešení soustav lineárních rovnic na PC.13. rezerva

Získané způsobilosti

Student ovládá a aplikuje teorii lineárních prostorů, zejména problémy lineární závislosti vektorů a problémy spojené se vzájemnou polohou podprostorů lineárního prosotoru. Student zvládá základy maticového počtu. Řeší systémy lineárních rovnic pomocí maticového počtu.

Literatura

Burian, K. Algebra (lineární algebra). Skripta PF Ostrava, 1973. Firlová, R., Šimon, J. Cvičení z algebry I (lineární algebra). Skripta PF Ostrava, 1988. Bican, L. Lineární algebra. SNTL Praha, 1979. Havel, V., Holenda, J. Lineární algebra. SNTL/ALFA Praha, 1984.

Požadavky

Během semestru se konají dva průběžné testy (2 x 20 bodů), u nichž se prověřuje schopnost řešit praktické úlohy v rozsahu cvičení. Zkouška je ústní (max. 60 bodů). U zkoušky se ověřuje porozumění teorie v rozsahu přednášek. Student může získat max. 100 bodů.Hodnocení:91 - 100 bodů výborně71 - 90 bodů velmi dobře51 - 70 bodů dobře0 - 50 bodů nevyhověl

Garant

RNDr. Marek Pomp, Ph.D.

Vyučující

RNDr. Marek Pomp, Ph.D.RNDr. Marek Pomp, Ph.D.