Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrová aritmetika 1 (KMD / 5VAR1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMD / 5VAR1 - Výběrová aritmetika 1, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Okruhy:1. Výroková logika a úvod do teorie množin.2. Predikátová logika a množinové operace.3. Kvantifikátory. Kartézský součin a binární relace.4. Vlastnosti binárních relací v množině; ekvivalence a rozklad.5. Relace uspořádání, první a poslední prvek lineárně uspořádané množiny.6. Relace zobrazení; zobrazení prosté, zobrazení podobné, permutace.

Literatura

Novotná, V., Pisklák, B. Matematika ve studiu učitelství 1. stupně ZŠ. Skripta PdF OU Ostrava, 2002. ISBN 80-7042-217-3.Frýzek, M., Műllerová, J. Sbírka úloh z matematiky. Fortuna Praha, 1992. ISBN 80-85298-51-1.Jelínek, M. Číselné množiny. SPN Praha, 1977. Jelínek, M. Logické prvky ve školské matematice. SPN Praha, 1981. Jenínek, M. Množiny. SPN Praha, 1976. Jelínek, M. Relace a funkce. SPN Praha, 1974.

Požadavky

Účast na cvičeních. Zpracování zadaných seminárních prací. Středoškolské učivo v základním rozsahu 1. - 2. ročníku.

Garant

RNDr. Radek Krpec, Ph.D.

Vyučující

RNDr. Radek Krpec, Ph.D.