Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrová geometrie 2 (KMD / 5VGE2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMD / 5VGE2 - Výběrová geometrie 2, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Geometrická zobrazení, shodná a podobná geometrická zobrazení2. Shodná geometrická zobrazení v rovině3. Shodná geometrická zobrazení v prostoru4. Podobná geometrická zobrazení v rovině5. Geometrická zobrazení v učivu ZŠ6. Míra geometrického útvaru v rovině8. Míra geometrického útvaru v prostoru9. Míra geometrických útvarů v učivu ZŠ

Literatura

Zehnalová, J. Cvičení z elementární aritmetiky a geometrie - 2. část. PdF OU, 1997. Kouřim, J., a kol. Základy elementární geometrie. SPN Praha, 1985.

Požadavky

Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast v prezenční výuce min. 75% (0 - 75 bodů), splnění zadaných úkolů (0 - 25 bodů)Zápočet je hodnocen takto:0 - 50 bodů nesplnil51 - 100 bodů splnil

Garant

RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.

Vyučující

RNDr. Marek Pomp, Ph.D.RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.