Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie výchovy 1 (KPA / 55LV1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPA / 55LV1 - Filosofie výchovy 1, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Přednášky a semináře:1. Úvod do filosofického myšlení. Filosofie, její vznik - počátky filosofie a filosofování u člověka, filosofické otázky, východiska filosofie, filosofické systémy - základní okruhy problémů a struktura filosofie, poslání filosofie, základní filosofické otázky a jejich souvislost s výchovou a vzděláváním. Filosofie výchovy.2. Konstitutivní momenty v tradici evropské výchovy a vzdělávání. Platónská paidea, křesťanské educatio, novověké pojetí výchovy a vzdělávání.

Literatura

Rozšířený seznam literatury bude studentům předán na 1. semináři. www.osu.cz/portal

Požadavky

Požadavky k zápočtu (ZS)1. Splnění úkolů z distančního textu Výchova a vzdělání v rozměru diskursu o lidských záležitostech - Texty k filosofii výchovy I. - doložte v portfoliu, termín plnění : průběžně pro oba semestry (portfolio je součástí zkoušky v letním semestru) 2. Písemný referát z vybraného titulu (viz seznam č. 1. nebo 2). Termín odevzdání: týden před vykonáním zápočtu (viz termíny zápočtů na portále OU ).Obsah referátu:1.Úvodní informace o autorovi 2.Obsah knihy a představení hlavních myšlenek autora; 3. Co vás na knize nejvíce zaujalo3. Dodržování bibliografické normy (viz např. Boldis.cz)4. Rozsah práce: minimum 5 normostran (Word, písmo 12, normostrana 1800 znaků) Hodnotí se:1. Dodržení požadovaného obsahu referátu (viz obsah) 2. Dodržení rozsahu práce 3. Formální úprava práce (bibliografická norma)Náležitosti práce:Titulní strana - název práce, vpravo dole: jméno, příjmení, název studijního oboru, název předmětu, jeho celá zkratka, datum odevzdání.Termín odevzdání práce (referátu): do 15.12.09 (1.termín zápočtu). Další termín zápočtu bude vypsán na Portále. Seminárni práci zašlete týden před datem vypsaného termínu. Forma odevzdání: fyzicky - v průběhu seminářů nebo elektronicky na adresu tatana.gobelova@osu.cz.Elektronicky zasílejte pouze z vaší studentské adresy (jinak odeslané práce nebudou přijaty). Do předmětu napište zkratku 55LV1.

Garant

Mgr. Taťána Göbelová, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Taťána Göbelová, Ph.D.