Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie výchovy (KPA / MSFV1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPA / MSFV1 - Filosofie výchovy, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Přehled probírané látky:1. Úvod do filosofického myšlení. Filosofie, její vznik - počátky filosofie a filosofování u člověka, filosofické otázky, východiska filosofie, filosofické systémy - základní okruhy problémů a struktura filosofie, poslání filosofie, základní filosofické otázky a jejich souvislost s výchovou a vzděláváním. Filosofie výchovy.2. Konstitutivní momenty v tradici evropské výchovy a vzdělávání. Platónská paidea, křesťanské educatio, novověké pojetí výchovy a vzdělávání.

Získané způsobilosti

Znalost a porozumění základní filosofické terminologii .Analýza základních filosofických otázek a jejich souvislost s výchovou a vzděláváním (ontologická, gnoseologická problematika a filosofi člověka)Filosofická analýza struktury lidského ybtí Znalost a porozumění tradici evropské výchovy a vzdělávání a její hodnotové dimenzi, schopnost aplikace, analýzy a hodnocení pro vlastní pedagogickou praxi.Znalost,porozumění analýza a hodnocení soudobých vzdělávacích teorií.

Literatura

Palouš, R. Čas výchovy. Praha : SPN, 1991. Brezinka, W. Filozofické základy výchovy. Praha: Zvon, 1996. Bertrand. Y. Soudobé teorie vzdělávání. Liesmann, K. Teorie nevzdělanosti. Omyly společnsoti vědění. The extended list of the literature will be handed to students at 1 seminar. Kratochvíl, Z. Výchova - zřejmost - vědomí. Praha: Herrmann a synové, 1995. www.osu.cz/portalPelcova, N. Vzorce lidství.

Požadavky

Požadavky k zápočtu (ZS)1. Písemný referát z vybraného titulu (viz seznam č. 1. nebo 2). Termín odevzdání: týden před vykonáním zápočtu (viz termíny zápočtů na portále OU ).Obsah referátu:1.Úvodní informace o autorovi 2.Obsah knihy a představení hlavních myšlenek autora; 3. Co vás na knize nejvíce zaujalo4. Dodržování bibliografické normy (viz např. Boldis.cz)5. Rozsah práce: minimum 3 normostrany (Word, písmo 12, normostrana 1800 znaků) Bodové ohodnocení: 0-30 aktivita v seminářích (diskuse, argumentace)0-70 vypracování seminární práce - odevzdání referátu z vybraného odborného titulu (viz kritéria) Body pro hodnocení:91 - 100 A 81 - 90 B 71 - 80 C 61 - 70 D 51 - 60 E 0 - 50 F

Garant

Mgr. Taťána Göbelová, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Taťána Göbelová, Ph.D.Mgr. Taťána Göbelová, Ph.D.