Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie výchovy 2 (KPA / MSFV2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPA / MSFV2 - Filosofie výchovy 2, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Dotace semináře: 0+6 (2 tříhodinové kursy)1.Hodnotová dimenze soudobé výchovy a vzdělávání I. - (Teorie hodnot ve filosofickém myšlení)2.Filosofická reflexe výchovných a vzdělávacích cílů - "učit se poznávat ", "učit se jednat", "učit se žít společně s ostatními", "učit se být"

Získané způsobilosti

Znalost , analýza a hodnocenmní soudobých vzdělávacích teorií a jejich hodnotová dimenze - apliakace pro preprimární pedagogiku.Rozvoj hodnotové kompetenece studenta - znalost, porozumění dobře konstituovanému hodnotovému systému, schopnost a připravenost jednat s vědomím této znalosti v pedagogické praxi preprimárního vzdělávání.

Literatura

CORETH, E. Co je člověk. Praha : Zvon, 1996. ISBN 80-7113-098-2.PALOUŠ, R. Čas výchovy. Praha : SPN, 1991. ISBN 80-04-25415-2.FROMM, E. Člověk a psychoanalýza. Praha : Svoboda, 1967. ISBN 80-85974-18-5.KUČEROVÁ, S. Člověk, hodnoty, výchova. Prešov : Mana Noc, 1996. ISBN 80-85668-34-3.JŮVA, V. Estetická výchova. Brno : Paido, 1995. ISBN 80-85931-12-5.BREZINKA, W. Filozofické základy výchovy. Praha : Zvon, 1996. ISBN 80-7113-169-5.LIESSMANN, K.P. Filozofie moderního umění. Olomouc: VOTOBIA, 2000. ISBN 80-7198-444-2.PIKE, G. SELBY, D. Globální výchova. Praha : Grada, 1994. ISBN 80-85623-98-6.SPOUSTA, V. Krása, umění a výchova. Brno : MU, 1995. ISBN 80-210-1196-3.FROMM, E. Lidské srdce. Praha : Český klub, 1996. ISBN 80-85637-28-6.KUČEROVÁ, S. Metody mravní výchovy. Brno : Paido, 1994. ISBN 80-210-0432-0.KŘIVOHLAVÝ, J. Mít pro co žít. Praha : Návrat domů, 1994. ISBN 80-85495-33-3.DRTILOVÁ, J., KOUKOLÍK, F. Odlišné dítě. Praha : Vyšehrad, 1994. PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha : Portál, 1995. ISBN 80-7178-029-4.STREIT, J. Proč děti potřebují pohádky. Praha : Baltazar, 1992. ISBN 80-900307-4-2.HEIDBRINK, H. Psychologie morálního vývoje. Portál. Praha, 1997. ISBN 80-7178-154-1.STŘELEC, S. a kol. Texty ke studiu otázek výchovy. Brno : Paido, 1994. ISBN 80-901737-8-0.MICHÁLEK, J. Topologie výchovy. Praha : Oikoymenh, 1996. ISBN 80-86005-01-1.FROMM, E. Umění milovat. Praha : Český klub, 1997. ISBN 80-85637-26-X.KUČEROVÁ, S. Úvod do pedagogické antropologie a axiologie. Brno : MU, 1994. ISBN 80-210-0141-0.PELIKÁN, J. Výchova jako teoretický problém. Ostrava: Amosium, 1995. ISBN 80-85498-27-8.HORKÁ, H. Výchova pro 21. století. Brno : Paido, 1998. ISBN 80-85931-85-0.KRATOCHVÍL, Z. Výchova, zřejmost, vědomí. Praha : Herrmann a synové, 1995. SPAEMANN, R. Základní mravní pojmy a postoje. Praha : Svoboda, 1995. ISBN 80-205-0484-2.

Požadavky

Požadavky ke zkoušce (LS) z filosofie výchovy Vykonaný zápočet MSFV1 ze ZSZkouška:LSÚkol: četba 2. vybraného titulu (viz seznam literatury), zpracovat formou referátu (rozsah min. 6 stran) Referát předkládáte u ústní zkoušky. Forma zkoušky: ústní ( rozsah ústní zkoušky - rozprava nad studovanou četbou (titul z LS) a zpracovanými tématy z distančního textu, porozumění klíčovým pojmům z distatnčního textu.

Garant

Mgr. Taťána Göbelová, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Taťána Göbelová, Ph.D.